Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polskie czasopiśmiennictwo popularnonaukowe do 1939 roku

2014/15/B/HS2/01071

Słowa kluczowe:

czasopiśmiennictwo czasopisma popularnonaukowe popularyzacja nauki Polska XVIII XIX 1918-1939

Deskryptory:

 • HS2_4: Bibliologia i informatologia

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grażyna Wrona 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 720 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-08

Zakończenie projektu: 2019-01-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. The design of 18'th century Polish popular science magazines
  Autorzy:
  Dorota Kamisińska
  Czasopismo:
  Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. (rok: 2017, tom: XI-XII, strony: 150-164), Wydawca: Ivan Franko Lviv National University
  Status:
  Opublikowana
 2. Women's health issues, preventive care and prophylaxis in 19th-century Polish popular medical magazines
  Autorzy:
  Grażyna Wrona, Ewa Wójcik, Renata Zając
  Czasopismo:
  Rocznik Historii Prasy Polskiej (rok: 2018, tom: XXI; z. 3, strony: 21-37), Wydawca: Polska Akademia Nauk; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Władysław Umiński (1865-1954). Popularyzator przyrody i techniki.
  Autorzy:
  Agnieszka Cieślikowa
  Czasopismo:
  Zeszyty Prasoznawcze (rok: 2018, tom: LXI, nr 2, strony: 316-326), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński Instytut Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/22996362PZ.18.020.9115 - link do publikacji
 4. "Wiadomości Literackie" 1760-1763, popularnonaukowy dodatek do "Kuriera Litewskiego"
  Autorzy:
  Ewa Wójcik
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia (rok: 2017, tom: XV, strony: 179-194), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24917/20811861.15.14 - link do publikacji
 5. Polish popular-science magazines until 1939 - a historical outline and development
  Autorzy:
  Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając
  Czasopismo:
  Rocznik Historii Prasy Polskiej (rok: 2019, tom: z. 1, strony: 45067), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/rhpp.2019.126647 - link do publikacji
 6. Układ graficzny polskich czasopism popularnonaukowych XIX wieku
  Autorzy:
  Dorota Kamisińska
  Czasopismo:
  Rocznik Historii Prasy Polskiej (rok: 2017, tom: 20, strony: 13636), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 7. "Imaginacja podaje rękę nauce, a ich związku owocem jest oświecenie". Grafika polskich czasopism popularnonaukowych XIX wieku
  Autorzy:
  Dorota Kamisińska
  Czasopismo:
  Rocznik Historii Prasy Polskiej (rok: 2017, tom: 20, strony: 21-59), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 8. Herbivores and carnivores – plant-based and meat-based diets in the Polish periodicals popularising medical science in the years 1918–1939
  Autorzy:
  Renata M. Zając, Grażyna Wrona, Ewa Wójcik
  Czasopismo:
  JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE (rok: 2017, tom: 3, strony: 45215), Wydawca: Oficyna Wydawnicza "CM"
  Status:
  Opublikowana
 9. O efemerycznym czasopiśmie "Na Szlakach Świata" 1926-1927 i redaktorach Lepeckich
  Autorzy:
  Agnieszka Cieślikowa
  Czasopismo:
  Rocznik Prasoznawczy (rok: 2018, tom: XII, strony: 107-123), Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Humanitas" Sosnowiec
  Status:
  Opublikowana
 10. Polish Popular Science Magazines from 1758 to 1939 as a Topic and a Source in Research on the History of Popularization of Science
  Autorzy:
  Grażyna Wrona, Agnieszka Cieślikowa, Dorota Kamisińska, Ewa Wójcik, Renata M. Zając
  Czasopismo:
  Rocznik Historii Prasy Polskiej (rok: 2020, tom: T. 23, z. 3, strony: 45064), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/rhpp.2020.134428 - link do publikacji
 11. Popularising medical in the semi-scholary journals in the 18th centur
  Autorzy:
  Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając
  Czasopismo:
  Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue (rok: 2018, tom: 1, strony: 44933), Wydawca: Oficyna Wydawnicza "CM"
  Status:
  Opublikowana
 12. Popularnonaukowy miesięcznik "Przyroda i Technika" 1922-1939 i jego autorzy
  Autorzy:
  Agnieszka Cieślikowa
  Czasopismo:
  Zeszyty Prasoznawcze (rok: 2019, tom: nr 1, strony: 132-142), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński Instytut Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej
  Status:
  Opublikowana
 13. "Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone" jako pierwsze czasopismo popularnonaukowe w Polsce
  Autorzy:
  Ewa Wójcik
  Czasopismo:
  Rocznik Historii Prasy Polskiej (rok: 2018, tom: 20, strony: 45066), Wydawca: Polska Akdemia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 14. Czechy - kraj, naród, kultura na łamach polskich czasopism popularnonaukowych w XIX wieku
  Autorzy:
  Grażyna Wrona, Ewa Wójcik, Renata Zając
  Czasopismo:
  Studia Slavica (rok: 2020, tom: XXIV/2, strony: 121-134), Wydawca: University of Ostrava
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0022 - link do publikacji
 15. Grafika polskich czasopism popularnonaukowych XVIII wieku
  Autorzy:
  Dorota Kamisińska
  Czasopismo:
  Rocznik Historii Prasy Polskiej (rok: 2016, tom: T. 19, strony: s. 5-42), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 16. Polské populárně vědecké časopisy do roku 1939 - výzkumná zpráva = Polish popular science magazines until 1939 - a research report
  Autorzy:
  Grażyna Wrona, Ewa Wójcik, Agnieszka Cieślikowa, Dorota Kamisińska, Renata Zając
  Czasopismo:
  Knihovna. Knihovnická revue. (rok: 2020, tom: R. 31, nr 1, strony: 30-36), Wydawca: Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej - KI
  Status:
  Opublikowana
 17. Czasopisma popularnonaukowe w Polsce: stan badań i perspektywy"
  Autorzy:
  Renata M. Zając
  Czasopismo:
  Zeszyty Prasoznawcze (rok: 2017, tom: bd., strony: 214-222), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński Instytut Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/22996362PZ.17.016.6782 - link do publikacji
 18. Galicyjski dodatek Dla Młodszych (1898-1913) na tle polskich czasopism popularnonaukowych
  Autorzy:
  Renata M. Zając
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. (rok: 2015, tom: Z. 13, strony: s. 126-136), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
  Status:
  Opublikowana
 19. Polish popular science journals until the year 1939 (assumptions of a research project)
  Autorzy:
  Agnieszka Cieślik, Dorota Kamisinska, Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zajac
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. (rok: 2017, tom: XV, strony: 322-332), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24917/20811861.15.23 - link do publikacji
 20. Polish popular-science periodicals published until 1939. Interrelationships between science and the arts
  Autorzy:
  Dorota Kamisińska
  Czasopismo:
  Rocznik Historii Prasy Polskiej (rok: 2019, tom: z. 2, strony: 45072), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/rhpp.2019.129389 - link do publikacji
 21. The popular science journal "Urania" - it's origins and development up to 1958
  Autorzy:
  Renata M. Zając
  Czasopismo:
  Rocznik Historii Prasy Polskiej (rok: 2017, tom: 20, strony: 53-66), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 1. Promocja zdrowego odżywiania w polskich czasopismach popularnonaukowych dwudziestolecia międzywojennego
  Autorzy:
  Renata M. Zając
  Książka:
  Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym. Red. nauk. Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz, Katarzyna Sroka (rok: 2018, tom: b.d., strony: 277-286), Wydawca: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW; Grupa Cogito Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 2. "Prasa dalej rozpowszechnia te prawdy, popularyzuje je i tym sposobem kraj cały staje się uczestnikami wiedzy". Dziewiętnastowieczne dyskusje wokół popularyzacji nauki
  Autorzy:
  Grażyna Wrona
  Książka:
  O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej (rok: 2017, tom: bd., strony: 434-446), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Wino i winorośl w XVIII- i XIX-wiecznych periodykach popularnonaukowych
  Autorzy:
  Grażyna Wrona, Ewa Wójcik
  Książka:
  Regionalizm i tożsamość kulturowa : winiarstwo a media / pod redakcją Andrzeja Bucka i Przemysława Bartkowiaka (rok: 2020, tom: brak, strony: 27-40), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  Status:
  Opublikowana
 4. Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 1. Dzieje i rozwój.
  Autorzy:
  Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając
  Książka:
  Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 1. Dzieje i rozwój. (rok: 2018, tom: T. 1, strony: 316 s.), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 5. Polskie czasopisma popularnonaukowe. T. 3. Technika na łamach.
  Autorzy:
  Agnieszka Cieślikowa
  Książka:
  Polskie czasopisma popularnonaukowe. T. 3. Technika na łamach. (rok: 2018, tom: T. 3, strony: 137 s.), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 6. Popularyzacja rozwoju nauk technicznych w lotnictwie na łamach prasy (do 1939 r.)
  Autorzy:
  Agnieszka Cieślik
  Książka:
  Szkice z historii lotnictwa polskiego. Polska myśl techniczna w okresie miedzywojennym (rok: 2017, tom: 1, strony: 61-74), Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  Status:
  Opublikowana
 7. "O wszystkich pokarmach i napojach do utrzymania życia i zdrowia traktować będę": nakazy i zakazy żywieniowe w dziewiętnastowiecznych czasopismach popularnonaukowych
  Autorzy:
  Grażyna Wrona
  Książka:
  Polska i świat przez kuchnie. Studia o dziedzictwie kulinarnym. Red. nauk. Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz, Katarzyna Seroka (rok: 2018, tom: b.d., strony: 253-265), Wydawca: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW; Grupa Cogito Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 8. Prasa, książka, biblioteka w dziewiętnastowiecznych "magazynach wszystkich potrzebnych, przyjemnych i użytecznych wiadomości"
  Autorzy:
  Grażyna Wrona
  Książka:
  Poetyka losu i historii. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Budrewicza (rok: 2017, tom: bd., strony: 652-668), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
  Status:
  Opublikowana
 9. "O obowiązku człowieka zachowania zdrowia swego" - czasopisma "półuczone" w propagowaniu zasad zdrowego trybu życia
  Autorzy:
  Ewa Wójcik
  Książka:
  Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym. Red. nauk. Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz, Katarzyna Seroka (rok: 2018, tom: bd., strony: 267-276), Wydawca: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW; Grupa Cogito Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 10. Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 2. Związki nauki ze sztuką.
  Autorzy:
  Dorota Kamisińska
  Książka:
  Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 2. Związki nauki ze sztuką. (rok: 2018, tom: T. 2, strony: 264 s.), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  Status:
  Opublikowana