Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 21 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kreatywność mieszkańców Lomé w sytuacji wzrastającego ubóstwa

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Pawlik

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii

 2. Modele zarządzania wiedzą w sieciach i klastrach przemysłów kreatywnych w Polsce oraz w krajach UE

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sławomir Olko

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 3. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 4. Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Gajda

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 5. Mechanizmy funkcjonowania i rozwoju gospodarki kreatywnej

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Stachowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 6. Produkcja partnerska dóbr kultury w modelu finansowania społecznościowego

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Patryk Gałuszka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 7. Asocjacje semantyczne w myśleniu kreatywnym w zdrowym i zaburzonym umyśle

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Hanna Kucwaj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 8. Testowanie sygnalizacyjnej funkcji kreatywności w kontekście selekcji międzypłciowej i wewnątrzpłciowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Gałasińska - Grygorczuk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 9. Ekonomiczna analiza konkurencji o uwagę na przykładzie sektorów cyfrowej rozrywki

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Hardy

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Wpływ myślenia twórczego na uprzedzenia i stereotypy

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Agata Groyecka-Bernard

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 11. Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 12. Miasta kreatywne vs. miasta kreowane. Wielowymiarowe doświadczenia polskich miast i kierunki ich rozwoju w erze postmode...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Szmytkowska

  UNIWERSYTET GDAŃSKI

 13. Mam talent? Ukryte teorie na temat natury zdolności prezentowane w programie rozrywkowym i ich rola w kształtowaniu prze...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Izabela Lebuda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 14. Relacje społeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej - kontekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych s...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 15. Model otwartych licencji a reorganizacja przemysłu kreatywnego.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Miłosz Miszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 16. Motywy tworzenia diad i sieci międzyorganizacyjnych w sektorze sztuk performatywnych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dagmara Wójcik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 17. Organizacja powiązań w klastrach kreatywnych w Polsce jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Namyślak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 18. Dzielnice innowacji? Przemysły kreatywne a przemiany miejskie.

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jacek Gądecki

  Instytut Rozwoju Miast i Regionów

 19. Kreatywne uczenie się w warunkach przeobrażeń systemu szkolnego

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Karwowski

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 20. Wyobraźnia kontrfaktyczna i zabawa na niby: umysłowe fundamenty ludzkiej kreatywności

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Monika Chylińska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 21. Rozwój małych miast w Polsce w oparciu o sektor kultury

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Stefania Środa-Murawska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi