Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Relacje społeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej - kontekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych sektorach kreatywnych

2017/27/B/HS4/01051

Słowa kluczowe:

relacje społeczne zakorzenienie społeczne współpraca międzyorganizacyjna innowacyjność organizacyjna

Deskryptory:

 • HS4_9: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 491 219 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-06-29

Zakończenie projektu: 2023-06-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. The overembeddedness impact on tourism cooperation IF: 6,569
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek-Marszałek
  Czasopismo:
  Annals of Tourism Research (rok: 2020, tom: 81, strony: 44938), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.annals.2019.102852 - link do publikacji
 2. The sources and components of social embeddedness as determinants of business cooperation in a tourist destination IF: 4,279
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek-Marszałek
  Czasopismo:
  Journal of Destination Marketing & Management (rok: 2021, tom: 19, 100534, strony: 44943), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jdmm.2020.100534 - link do publikacji
 3. Competitor Perceptions in Tourism Coopetition IF: 6,331
  Autorzy:
  Wojciech Czakon, Katarzyna Czernek-Marszałek
  Czasopismo:
  Journal of Travel Research (rok: 2020, tom: -, strony: 44950), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0047287519896011 - link do publikacji
 4. Distance dimensions and their impact on business cooperation in a tourist destination
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek-Marszałek
  Czasopismo:
  PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (rok: 2019, tom: 63 (7), strony: 217-229), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2019.7.17 - link do publikacji
 5. Bliskość przestrzenna i jej znaczenie dla koooperacji w regionie turystycznym - komplementarność wykorzystania analizy sieci społecznych i teorii aglomeracji
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek-Marszałek; Justyna Majewska
  Czasopismo:
  Folia Turistica (rok: 2019, tom: 53, strony: 103-128), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0013.7494 - link do publikacji
 6. Social embeddedness and its benefits for cooperation in a tourism destination IF: 4,675
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek-Marszałek
  Czasopismo:
  Journal of Destination Marketing & Management (rok: 2020, tom: 15, strony: 44974), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jdmm.2019.100401 - link do publikacji
 7. W POSZUKIWANIU UTOPII. PROBLEMY Z WYZNACZENIEM OPTYMALNEGO DYSTANSU PARTNERÓW WE WSPÓŁPRACY MIĘDZYORGANIZACYJNEJ
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek-Marszałek
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2021, tom: 6(977), strony: 16-27), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33141/po.2021.6.02 - link do publikacji
 8. COOPETITION IN SYNOPTIC AND INCREMENTAL APPROACHES. CONTEXT OF THE CULTURAL SECTOR
  Autorzy:
  Patrycja Juszczyk, Dagmara Wójcik
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2021, tom: 9(980), strony: 45278), Wydawca: Scientific Society of Organization and Management (TNOiK)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33141/po.2021.9.02 - link do publikacji
 9. Why qualitative papers get rejected by Annals of Tourism Research? IF: 9,011
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek-Marszałek; Scott McCabe
  Czasopismo:
  Annals of Tourism Research (rok: 2022, tom: 92, 103338, strony: 44929), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.annals.2021.103338 - link do publikacji
 1. Łączenie badań ilościowych z jakościowymi
  Autorzy:
  Patrycja Klimas
  Książka:
  Metody badań ilościowych w zarządzaniu, red. Ł. Sułkowski, R. Lenart-Gansiniec, K. Kolasińska-Morawska (rok: 2021, tom: ---, strony: 321-354), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 2. Skale pomiaru: konstrukcja i walidacja skal nowych versus weryfikacja i adaptacja skal replikowanych
  Autorzy:
  Patrycja Klimas
  Książka:
  Metody badań ilościowych w zarządzaniu", red. Ł. Sułkowski, R. Lenart-Gansiniec, K. Kolasińska-Morawska (rok: 2021, tom: ---, strony: 123-160), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 3. Wiążący i pomostowy kapitał społeczny we współpracy przedsiębiorców sektora turystycznego
  Autorzy:
  Katarzyna Czernek-Marszałek
  Książka:
  Zarządzanie Strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej (rok: 2020, tom: -, strony: 229-244), Wydawca: Sylwester Gregorczyk, Grzegorz Urbanek
  Status:
  Opublikowana