Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ilona Matysiak

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 2. Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach lokalnych w województwie zachodniopomorsk...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Jewdokimow

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

 3. Wietnamczycy z Polski - transnarodowa wspólnota migrancka jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamem

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Artysci i robotnicy w kontekście polskiej transformacji - perspektwa teorii społecznych i antropologicznych. Badania Sto...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: Agnieszka Kozik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 5. Gust estetyczny a reklama prasowa. Analiza kulturowa i ewolucjonistyczna na przykładzie Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Łuczaj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Modelowanie rozwoju gospodarczego z perspektywy Nowej Ekonomii Instytucjonalnej - krytyczne studium Malezji.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Raja

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 7. Otwartość na zmiany architektoniczne w miastach: Rola kapitału kulturowego, przywiązania do miejsca i cech miejsc

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Maria Lewicka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 8. Jak kochamy? Miłość romantyczna i kapitał kulturowy wśród miejskiej klasy średniej w indyjskich metropoliach

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Romanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 9. Naukowcy mobilni kulturowo? Doświadczenie awansu społecznego w perspektywie narracyjnej

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Łuczaj

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

 10. Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jerzy Łazor

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 11. Kreowanie hegemonii poprzez zawłaszczanie znaczeń. Dyskurs władzy w Myanmarze.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Mariusz Kania

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 12. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Konrad Burdyka

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 13. Komemoracja postaci metropolity Andrzeja Szeptyckiego jako element procesu budowy kapitału symbolicznego w warunkach spo...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Wawrzonek

  Akademia Ignatianum w Krakowie