Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach lokalnych w województwie zachodniopomorskim

2013/09/D/HS6/03019

Słowa kluczowe:

społeczność lokalna pamięć zbiorowa pole kultury kapitał kulturowy Pierre Bourdieu Maurice Halbwachs klasztor kompleks klasztorny

Deskryptory:

 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
 • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
 • HS6_21: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Jewdokimow 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 74 724 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2018-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Czy klasztory stworzyły kapitalizm? Wątki monastyczne we wczesnych pracach Webera
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Czasopismo:
  Roczniki Historii Socjologii (rok: 2016, tom: 5, strony: 59-74), Wydawca: Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 2. From the secular to the post-secular. The place of religion in the local public sphere in the context of monasteries in Poland – a case study
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Czasopismo:
  Journal of Religious Studies, History, and Society / Revista Ciências da Religião-História e Sociedade (rok: 2015, tom: v. 13 n. 1., strony: 226-240), Wydawca: Mackenzie University (Brazil)
  Status:
  Opublikowana
 3. Monasteries in the Internet. A Case Study of Polish Websites
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Czasopismo:
  Journal of Religious Studies, History, and Society / Revista Ciências da Religião-História e Sociedade (rok: 2014, tom: 45261, strony: 288-298), Wydawca: Mackenzie University (Brazil)
  Status:
  Opublikowana
 4. Od inspiracji monastycznych do socjologicznych badań na zakonami i klasztorami
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Czasopismo:
  Studia Socjologiczne (rok: 2017, tom: 4/227/2017, strony: 209-227), Wydawca: IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. Exercising Visual Essay for Post-secular Approach in Studies on Religion
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Czasopismo:
  Przegląd Relgioznawczy (rok: 2018, tom: bd., strony: brak), Wydawca: Polskie Towarzystwo Religioznawcze
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Prezentacje klasztorów i autoprezentacje mnichów na cysterskich stronach WWW – w stronę sekularyzacji semantycznej?
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Czasopismo:
  Przegląd Socjologii Jakościowej (rok: 2017, tom: 13(1), strony: 110-126), Wydawca: -
  Status:
  Opublikowana
 1. Towards semantic secularisation? Reflections on economy and monasticism
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Konferencja:
  Monasticism & Economy (), Wydawca: Studia Anselmiana
  Data:
  konferencja 2016
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Klasztor w lokalnym dyskursie społecznym – studium przypadku klasztorów cysterskich
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Książka:
  Kościoły – Religie – Kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji (rok: 2017, tom: 1, strony: 129-144), Wydawca: UKSW
  Status:
  Opublikowana
 2. Monografia
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Książka:
  Klasztor w perspektywie socjologicznej: w poszukiwaniu nowego ujęcia (rok: 2018, tom: 1, strony: 278), Wydawca: UKSW
  Status:
  Opublikowana
 3. Klasztor (w Wąchocku) jako instytucja post-sekularna
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Książka:
  Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody (rok: 2015, tom: -, strony: 318-330), Wydawca: Scholar
  Status:
  Opublikowana
 4. Outside – inside. Monasteries and monasticism in a local environment: religion, social memory and economy – a case of Cistercian monasteries in Poland
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Książka:
  A Visual Approach to the Study of Religious Orders (rok: 2019, tom: 1, strony: bd.), Wydawca: Routledge
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Pomiędzy pracą na marginesach a palimpsestem. Próby przepisywania klasztoru
  Autorzy:
  Marcin Jewdokimow
  Książka:
  Fotoesej. Testownie granic gatunku. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Marcin Jewdokimow (red.). (rok: 2016, tom: 1, strony: 125-136), Wydawca: UKSW
  Status:
  Opublikowana