Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Artysci i robotnicy w kontekście polskiej transformacji - perspektwa teorii społecznych i antropologicznych. Badania Stoczni Gdańskiej jako przestrzeni zmiany społecznej, kulturowej, transformacji gospodarczej i procesów symbolicznych.

2012/07/N/HS3/04129

Słowa kluczowe:

antropologia społeczna narracja historyczna pamięć mit konflikt transformacja zmiana społeczna kapitał symboliczny sztuka współczesna sztuka zaangażowana artysta Stocznia Gdańska robotnik Solidarność dziedzictwo reprezentacja zawłaszczenie postkolonializm przestrzeń gentryfikacja brama przemysł

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Kozik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 67 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-17

Zakończenie projektu: 2017-05-16

Planowany czas trwania projektu: 28 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Ekspozycja w Hali U-Ubootów w Stoczni Gdańskiej - szkic monograficzny z antropologii społecznej.
  Autorzy:
  Agnieszka Kozik
  Czasopismo:
  Studia litteraria et historica; https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/about , Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Status:
  Złożona
 2. The Global Prosperity — unfinished art project between Alang (India) and Gdańsk shipyard (Poland). Sociological perspective on post-colonial sensitivity, the artists and the workers
  Autorzy:
  Agnieszka Kozik
  Czasopismo:
  FIELD Journal (online); http://field-journal.com/ , Wydawca: The Department of Visual Arts, University of California, San Diego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Artists in the premises of former Gdańsk Shipyard – the case study of the Artists' Colony housed in the former Telephone Exchange building. An outline of social anthropology.
  Autorzy:
  Agnieszka Kozik
  Czasopismo:
  Baltic Worlds; http://balticworlds.com/ , Wydawca: Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) Södertörn University, Stockholm
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Projekt Global Prosperity w Stoczni Gdańskiej - wrażliwość postkolonialna, artyści i robotnicy
  Autorzy:
  Agnieszka Kozik
  Konferencja:
  Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej (rok: 2015, ), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Data:
  konferencja 24-26 września 2014
  Status:
  Opublikowana