Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Chorzy i ułomni we wczesnośredniowiecznej (X-XIII w.) Polsce na przykładzie stanowisk Kałdusa (woj. kujawsko-pomorskie)....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Matczak

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 2. Przestrzenie funkcyjne, geometria przestrzeni Banacha i zastosowania

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Henryk Hudzik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Struktura interkalowanego glikolu etylenowego w minerałach ilastych - modelowanie komputerowe

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marek Szczerba

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

 4. Poznawcze podłoże funkcjonalnego analfabetyzmu

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Chyl

  Instytut Badań Edukacyjnych

 5. STABILNOŚĆ STRUKTURY TYPU ILLITU PODSTAWIONEGO JONAMI RADIOAKTYWNEGO CEZU

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szarłowicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 6. Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Roszkowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 7. Miniaturyzacja dla elektrochemii. Sensory elektrochemiczne do wykrywania substancji narkotycznych - SmallDrugSens.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Łukasz Półtorak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 8. Wpływ minerałów i różnych form węgla organicznego na strukturę, porowatość oraz stabilność mechaniczną i wodną agregatów...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Grzegorz Józefaciuk

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Przemiany wermikulitu dioktaedrycznego w osadach morskich na etapie wczesnej diagenezy

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: Marta Kisiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii