Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ minerałów i różnych form węgla organicznego na strukturę, porowatość oraz stabilność mechaniczną i wodną agregatów glebowych - badania modelowe

2018/29/B/ST10/01592

Słowa kluczowe:

humus kwasy huminowe biowęgiel kaolinit illit montmorylonit zeolit półtoratlenki krzemionka frakcja pylasta fizykochemia powierzchni porowatość wodoodporność właściwości materiałowe metodyka pomiarów wilgotność temperatura

Deskryptory:

 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grzegorz Józefaciuk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 1 321 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-31

Zakończenie projektu: 2023-01-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Impact of chitosan on water stability and wettability of soils. IF: 3,623
  Autorzy:
  A. Adamczuk, M. Kercheva, M. Hristova, G. Jozefaciuk
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 7724), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14247724 - link do publikacji
 2. Structure and strength of artificial soils containing monomineral clay fractions IF: 3,623
  Autorzy:
  G. Józefaciuk, K. Skic, A. Adamczuk, P. Boguta, K. Lamorski,
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 4688), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14164688 - link do publikacji
 3. New method for quantifying water stability of soil aggregates from air bubbling after immersion IF: 2,792
  Autorzy:
  Grzegorz Jozefaciuk, Agnieszka Adamczuk, Kamil Skic, Patrycja Boguta
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2020, tom: 155, strony: 44572), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2020.107569 - link do publikacji
 4. Structure and strength of kaolinite–soil silt aggregates: Measurements and modeling IF: 4,848
  Autorzy:
  Jozef Horabik, Grzegorz Jozefaciuk
  Czasopismo:
  Geoderma (rok: 2021, tom: 382, strony: 44575), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geoderma.2020.114687 - link do publikacji