Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 423 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Prawo Konsumenckie a Ekonomia Uwagi

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: dr Przemysław Pałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 2. Teoria znaczenia w dżinijskiej filozofii języka (XI-XVII w.)

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Małgorzata Glinicka

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 3. Jak zrozumieć niedorzeczność? Rola wyobraźni w Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krystian Bogucki

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Społeczeństwo otwarte na wartości. Propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego I...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Krzysztof Sielski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 5. Filozoficzno-metalogiczne podstawy logiki nazw: semantyka, metody tablicowe i aksjomatyzacja

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Andrzej Pietruszczak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 6. Prawna i moralna dopuszczalność paszportów immunologicznych

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Ciszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 7. "Prawa przyrody" – środek do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju? Operacjonalizacja i krytyka z perspektywy prawnomiędzyn...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Szwedo

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 8. Konstytucjonalizm refleksyjny jako odpowiedź na kryzys współczesnego konstytucjonalizmu

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr Krzysztof Kaleta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 9. Why we punish? A genealogical account

  Konkurs: POLONEZ BIS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Francesco Testini

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Wyobraźnia prawnicza

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bartosz Brożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 11. Obraz, metafora i mit jako formy poznania i wyrażania prawdy w pisarstwie C.G. Junga: recepcja tradycji platońskiej

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mateusz Stróżyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 12. Orzecznictwo międzynarodowe w sądach krajowych

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Oktawian Kuc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 13. Specyfika wykładni konstytucji przez europejskie sądy konstytucyjne

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Powrót mądrości teoretycznej: Autorytet epistemiczny w świecie postprawdy

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dominik Jarczewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 15. Naturalna historia prawa

  Konkurs: MAESTRO 13 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bartosz Brożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 16. Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomeno...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Witold Płotka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 17. Myśląc o myśleniu: pojęciowe metafory poznania w korpusie Plutarcha

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Doroszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 18. Wpływ czynników prawnych i instytucjonalnych na doświadczenie edukacyjne doktorantów nauk prawnych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Juzaszek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 19. Spojrzenie na rolę znaczenie literalnego w interpretacji prawa z perspektywy filozoficznej i językowej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Kruk

  Uniwersytet Warszawski

 20. Recepcja prawa w systemie prawnym Państwa Miasta Watykańskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Konrad Dyda

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 21. Oddziaływanie prawniczych badań podstawowych na kształcenie prawników na przykładzie badań podstawowych finansowanych pr...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Maciej Perkowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 22. W stronę charakterystyki instytucji prawnych w kategoriach modeli

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Wojciech Graboń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 23. Henri Bergson a szczególna teoria względności

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Anna Kuszmiruk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 24. Reinterpretując anaforę: w stronę podejścia opartego na wieloznaczności

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Antonina Jamrozik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 25. Dynamiczna interpretacja czystej teorii prawa Hansa Kelsena. Jak prawnicy rozumieją prawo

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Zalewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 26. Nowe spojrzenie na artefaktualny charakter prawa. Dwa znaczenia prawa jako artefaktu.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Bartosz Biskup

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 27. Paradoks Moore'a w myśli i języku: ku jednolitej strategii wyjaśnienia

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Maciej Tarnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 28. Teoria legislacyjnego placebo

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Stępień

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 29. Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Mateusz Grabarczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 30. Archetyp jako forma symboliczna w koncepcji Carla Gustava Junga oraz w pracy artystyczno-badawczej Jerzego Grotowskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Patrycja Neumann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 31. Struktura pojęciowa liczb naturalnych. Modelowanie kognitywnych systemów przetwarzania informacji ilościowej, numeryczne...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paula Quinon

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 32. Ontologia ekstensjonalna i logika filozoficzna

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Andrzej Biłat

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 33. Rekonceptualizacja probabilizmu w kontekstach prawnych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Rafał Urbaniak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 34. Źródła intuicji filozoficznych: w kierunku modelu generowania intuicji

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Dominik Dziedzic

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 35. Semantyczna analiza racji w sytuacjach prawnych

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Weronika Dzięgielewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 36. Znaczenie prawne insygniów w Notitia Dignitatum

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jacek Wiewiorowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 37. Znaczenie jako użycie a eksternalizm

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS1

  Kierownik: dr Bartosz Kaluziński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

 38. Rekonstrukcja pojęcia słuszności w europejskim orzecznictwie cywilnym

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Sara Smyczek-Gołębiewska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 39. Źródła historyczne polskiego prawa zobowiązań

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tomasz Giaro

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 40. W krzywym zwierciadle? Prawo w satyrze rzymskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Kulawiak-Cyrankowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 41. Instytucje jako podmioty przekonań

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Posłajko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Empatia w tworzeniu prawa. Potencjał Teatru Legislacyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Bartłomiej Bodziński-Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 43. Problem praktycznego agnostycyzmu w filozofii religii

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Sylwia Wilczewska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 44. Uzasadnienie odmiennego karania obywateli i obcokrajowców. Perspektywa filozoficzno-prawna.

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Kłusek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 45. Widzieć i wiedzieć: jak pogodzić realizm naiwny z wiarygodną epistemologią percepcji?

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paweł Grad

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 46. Fenomenologia państwa. Wprowadzenie krytyczno-historyczne

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Andrzej Gniazdowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 47. Sądy specjalne w Generalnym Gubernatorstwie - Sondergerichte im Generalgouvernement

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr Konrad Graczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 48. Status prawny państw a systemowy charakter prawa międzynarodowego: ich związki i współzależności

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Roman Kwiecień

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji

 49. Prawdopodobieństwo okresów warunkowych - model grafowy

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Anna Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 50. Implicytność, internalizacja i teoretyczność - psychologia potoczna jako teoria

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Ciecierski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii