Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ czynników instytucjonalno-prawnych na wybór strategii akulturacji cudzoziemców na terytorium RP. Studium socjologiczno-prawne migrantów z b. Jugosławii i Albanii.

2018/29/N/HS5/00696

Słowa kluczowe:

cudzoziemcy akulturacja migracje RAEM Jugosławia Albania socjologia prawa

Deskryptory:

  • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
  • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
  • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jan Klakla 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 179 575 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-03-06

Zakończenie projektu: 2023-03-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.