Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym

2018/29/N/HS5/00725

Słowa kluczowe:

prawo karne prawo konstytucyjne bezprawność pierwotna legalność kontratyp

Deskryptory:

 • HS5_4: Prawo karne
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Grudecki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 144 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-02-06

Zakończenie projektu: 2023-02-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Dopuszczalność stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 12 września 2016 r., VI Ka 360/16
  Autorzy:
  Michał Grudecki
  Czasopismo:
  Orzecznictwo Sądów Polskich (rok: 2021, tom: 10, strony: 72-81), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 2. O zakazie stosowania kar cielesnych wobec małoletnich. Polemika z artykułem Wioletty Jedleckiej
  Autorzy:
  Michał Grudecki
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa i Administracji (rok: 2021, tom: 125, strony: 305-313), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/0137-1134.125.19 - link do publikacji
 3. Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie
  Autorzy:
  Michał Grudecki, Magdalena Kleszcz
  Czasopismo:
  Roczniki Administracji i Prawa (rok: 2020, tom: 3, strony: 135-152), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Humanitas
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0014.4235 - link do publikacji
 4. Unlawfulness and countertypes as a circumstances preventing its attribution within the structure of crime – based on the example of Polish criminal law
  Autorzy:
  Michał Grudecki
  Czasopismo:
  International Journal of Social Sciences (rok: 2020, tom: IX/1, strony: 57-71), Wydawca: International Institute of Social and Economic Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.20472/SS2020.9.1.004 - link do publikacji
 5. O okolicznościach uniemożliwiających przypisanie bezprawności czynu w związku z artykułem P. M. Dudka i M. Małeckiego o charakterze prawnym kontratypu w świetle koncepcji zbiegu wartościowań tego samego czynu
  Autorzy:
  Michał Grudecki
  Czasopismo:
  Państwo i Prawo (rok: 2020, tom: 7, strony: 126-137), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 6. The Genesis of the Prohibition of Corporal Punishment against Minors and the Consequences of Its Application*
  Autorzy:
  Michał Grudecki
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Lublinensia (rok: 2021, tom: XXX, strony: 241-258), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/sil.2021.30.4.241-258 - link do publikacji
 7. Prawnokarna ocena klapsa
  Autorzy:
  Michał Grudecki
  Czasopismo:
  Gubernaculum et Administratio (rok: 2021, tom: 2, strony: 239-253), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.16926/gea.2021.02.30 - link do publikacji
 1. Kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym
  Autorzy:
  Michał Grudecki
  Książka:
  Kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym (rok: 2021, tom: brak, strony: 632), Wydawca: Wydawnictwo C. H. Beck
  Status:
  Opublikowana