Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 29 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Andrea Lipińska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 2. Dodekahedron adenowirusa - poliwalencyjny, białkowy biodegradowalny wektor dostarczenia wewnątrzkomórkowego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Ewa Szołajska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 3. Internalizacja ludzkich koronawirusów do komórek gospodarza

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Krzysztof Pyrć

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 4. Rola aneksyn w wewnątrzkomórkowym krążeniu błon

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Dorota Konopka-Postupolska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 5. Udział gamma-sekretazy w organizacji i funkcjonowaniu komórek roślin

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Przemysław Wojtaszek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 6. Badania roli wybranych receptorów zmiataczy w biologii makrofagów i komórek dendrytycznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Szczepan Józefowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 7. Regulacja endocytozy zależnej od klatryny przez kinazę mTOR w rozwoju neuronów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Jacek Jaworski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 8. Rola fosfoinozytydów w przekazie sygnału od fototropin w roślinach wyższych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: Chhavi Aggarwal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 9. Wydajnie internalizujący fluorescencyjny oligomeryczny koniugat cytotoksyczny celujący w komórki raka piersi nadprodukuj...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Natalia Porębska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 10. Celowanie w powierzchniowe proteoglikany multimerycznymi ligandami o wysokim powinowactwie oraz ich cytotoksycznymi koni...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Łukasz Opaliński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 11. Współzależność szlaków transportowych w drewnie wtórnym topoli

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ3

  Kierownik: Aleksandra Słupianek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 12. Analiza mechanizmu i biologicznej roli dimeryzacji białka FGF12.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ3

  Kierownik: Martyna Sochacka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 13. Mechanizmy kontrolujące endocytozę CD14 jako regulatory odpowiedzi zapalnej makrofagów.

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Anna Ciesielska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Kondensaty biomolekularne galektyny 3

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Bartosz Różycki

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 15. Nowe mechanizmy regulujące receptory acetylocholiny na synapsach nerwowo-mięśniowych

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Prószyński

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

 16. W pogoni za HARE: określenie mechanizmu wiązania nowych i niezbadanych ligandów receptora kwasu hialuronowego, stabiliny...

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Aleksandra Twarda-Cłapa

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 17. Dynamin-2 as a potential therapeutic target in diffuse large B cell lymphoma

  Konkurs: SONATA 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Patryk Górniak

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 18. Nowe funkcje białek endocytarnych w regulacji transkrypcji

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Marta Miączyńska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

 19. Regulacja receptorów czynników wzrostu fibroblastów przez zewnątrzkomórkowe galektyny

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Łukasz Opaliński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 20. Badanie roli białka Arc w plastyczności synaptycznej neuronów hipokampalnych i korowych oraz mechanizmów regulacji ekspr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Agata Góźdź

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 21. Rola fosforylacji seryny 45 i seryny 309 białka mu2-adaptyny w procesie endocytozy zależnej od klatryny.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: Aleksandra Tempes

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 22. Czy proces endocytozy jest zaburzony w stwardnieniu guzowatym? Innowacyjne badania na ludzkich neuralnych komórkach maci...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: Alicja Kościelny

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 23. W poszukiwaniu nowych funkcji białka SLC35A2

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Dorota Maszczak-Seneczko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 24. Rola białka SH3BP2 w organizacji maszynerii postsynaptycznej na synapsach nerwowo-mięśniowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Tomasz Prószyński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 25. Wpływ lokalizacji wewnątrzkomórkowej i transportu endocytarnego receptora limfotoksyny beta (LTbetaR) na zależne od nieg...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Magdalena Banach-Orłowska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 26. Przeciwciała stymulujące endocytozę transporterów oporności wielolekowej jako nośniki leków

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Łukasz Pułaski

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 27. Analiza zmian zachodzących w korzeniach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku interakcji tych roślin z grz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Aneta Basińska - Barczak

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 28. Badanie endocytozy receptora AXL i jej roli w regulowaniu szlaków sygnałowych zależnych od AXL.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Daria Zdżalik-Bielecka

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 29. Charakterystyka endocytozy i roli miękiszu drzewnego w transporcie międzykomórkowym w drewnie wtórnym u wybranych gatunk...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Sokołowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych