Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zmian zachodzących w korzeniach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku interakcji tych roślin z grzybami Trichoderma

2015/19/N/NZ9/01625

Słowa kluczowe:

Trichoderma atroviride Trichoderma cremeum pszenica interakcja roślina – mikroorganizm cytoszkielet białka arabinogalaktanowe (AGPs) auksyny ściana komórkowa endocytoza zmiany anatomiczne korzenie mikroskopia konfokalna skaningowy mikroskop elektronowy (SEM)

Deskryptory:

 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne
 • NZ4_1: Anatomia
 • NZ3_1: Biologia komórki

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aneta Basińska - Barczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 97 872 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-23

Zakończenie projektu: 2018-12-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Plant CellWall Changes in Common Wheat Roots as a Result of Their Interaction with Beneficial Fungi of Trichoderma IF: 4,366
  Autorzy:
  Aneta Basińska-Barczak, Lidia Błaszczyk, Kinga Szentner
  Czasopismo:
  Cells (rok: 2020, tom: 9(10):2319, strony: 44953), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cells9102319 - link do publikacji
 1. Changes at cellular level in roots of wheat (Triticum aestivum L.) after interaction with two different strains of Trichoderma
  Autorzy:
  Aneta Basińska - Barczak, Lidia Błaszczyk
  Konferencja:
  15th International Trichoderma & Gliocladium Workshop (rok: 2018, ), Wydawca: University of Salamanca
  Data:
  konferencja 10-13.06. 2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Trichoderma - wheat (Triticum aestivum L.) interactions
  Autorzy:
  Aneta Basińska - Barczak , Lidia Błaszczyk
  Konferencja:
  The 12th International Conference of Young Naturalists. From Biotechnology to Enviromental Protection. The interdyscyplinary meeting of young naturalists (rok: 2017, ), Wydawca: The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra (KNB UZ)
  Data:
  konferencja 22-24.11.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Zmiany w korzeniu pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku inokulacji grzybami Trichoderma
  Autorzy:
  Aneta Basińska - Barczak, Lidia Błaszczyk
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo - Rolniczych (rok: 2018, ), Wydawca: Katarzyna Elżbieta Mikołajczak
  Data:
  konferencja 7-8.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Produkcja związków auksyno-podobnych przez grzyby Trichoderma i ich wpływ na wzrost pszenicy
  Autorzy:
  Aneta Basińska - Barczak, Lidia Błaszczyk
  Konferencja:
  XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka Dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików, 05-870 Błonie
  Data:
  konferencja 5.02 - 8.02.2019
  Status:
  Opublikowana