Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Internalizacja ludzkich koronawirusów do komórek gospodarza

2012/07/E/NZ6/01712

Słowa kluczowe:

koronawirus endocytoza zakażenie egzocytoza apoptoza

Deskryptory:

 • NZ6_5: Wirusologia
 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ3_2: Fizjologia komórki

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Pyrć 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 470 434 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-23

Zakończenie projektu: 2019-05-22

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kuchenka mikrofalowa. Za kwotę 1 000 PLN
 2. Waga laboratoryjna. Za kwotę 1 688 PLN
 3. Zestaw pipet wielokanałowych (2 szt.). Za kwotę 1 749 PLN
 4. Zestaw do elektroforezy białek. Za kwotę 15 000 PLN
 5. pH-metr. Za kwotę 3 567 PLN
 6. Zestaw do elektroforezy DNA. Za kwotę 15 000 PLN
 7. Mieszadło magnetyczne. Za kwotę 1 328 PLN
 8. Komora laminarna BSL3. Za kwotę 94 000 PLN
 9. Mikroskop odwrócony z opcją fluorescencji. Za kwotę 39 998 PLN
 10. Wytrząsarka kołyskowa (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 11. Zestaw pipet (4 szt.). Za kwotę 6 480 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. Human coronavirus NL63 utilizes heparan sulfate proteoglycans for attachment to target cells. IF: 4,855
  Autorzy:
  Milewska Aleksandra, Zarebski Mirosław, Nowak Paulina, Stozek Karol, Potempa Jan, Pyrc Krzysztof
  Czasopismo:
  Journal of Virology (rok: 2014, tom: 88, strony: 13221-13230), Wydawca: American Society for Microbiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1128/JVI.02078-14 - link do publikacji
 2. Membrane Protein of Human Coronavirus NL63 Is Responsible for Interaction with the Adhesion Receptor IF: 4,324
  Autorzy:
  Antonina Naskalska, Agnieszka Dabrowska, Artur Szczepanski, Aleksandra Milewska, Krzysztof Jasik, Krzysztof Pyrc
  Czasopismo:
  Journal of Virology (rok: 2019, tom: 93, strony: e00355-19), Wydawca: American Society for Microbiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1128/JVI.00355-19. - link do publikacji
 3. Novel coronavirus-like particles targeting cells lining the respiratory tract. IF: 2,766
  Autorzy:
  Naskalska A, Dabrowska A, Nowak P, Szczepanski A, Jasik K, Milewska A, Ochman M, Zeglen S, Rajfur Z, Pyrc K.
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2018, tom: 13, strony: e0203489), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0203489 - link do publikacji
 4. Early events during human coronavirus OC43 entry to the cell. IF: 4,609
  Autorzy:
  Owczarek K, Szczepanski A, Milewska A, Baster Z, Rajfur Z, Sarna M, Pyrc K.
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 7124), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-25640-0 - link do publikacji
 5. HTCC: Broad Range Inhibitor of Coronavirus Entry IF: 3,535
  Autorzy:
  Aleksandra Milewska, Kamil Kaminski, Justyna Ciejka, Katarzyna Kosowicz, Slawomir Zeglen, Jacek Wojarski, Maria Nowakowska, Krzysztof Szczubiałka, Krzysztof Pyrc
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2016, tom: 11, strony: e0156552), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal. - link do publikacji
 6. Human Coronavirus HKU1 Spike Protein Uses O-Acetylated Sialic Acid as an Attachment Receptor Determinant and Employs Hemagglutinin-Esterase Protein as a Receptor-Destroying Enzyme. IF: 4,609
  Autorzy:
  Huang X, Dong W, Milewska A, Golda A, Qi Y, Zhu QK, Marasco WA, Baric RS, Sims AC, Pyrc K, Li W, Sui J.
  Czasopismo:
  Journal of virology (rok: 2015, tom: 89, strony: 7202-7213), Wydawca: American Society for Microbiology.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1128/JVI.00854-15 - link do publikacji
 7. Novel Polyanions Inhibiting Replication of Influenza Viruses IF: 4,54
  Autorzy:
  Ciejka J, Milewska A, Wytrwal M, Wojarski J, Golda A, Ochman M, Nowakowska M, Szczubialka K, Pyrc K.
  Czasopismo:
  Antimicrobial agents and chemotherapy (rok: 2015, tom: 60, strony: 1955-1966), Wydawca: American Society for Microbiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1128/AAC.02183-15 - link do publikacji
 8. Structural characterization of HCoV-NL63 N-protein. IF: 4,606
  Autorzy:
  Bozena Szelazek, Wojciech Kabala, Krzysztof Kus, Michal Zdzalik, Aleksandra Twarda-Clapa, Przemyslaw Golik, Michal Burmistrz, Dominik Florek, Benedykt Wladyka, Krzysztof Pyrc, Grzegorz Dubin
  Czasopismo:
  Journal of Virology (rok: 2017, tom: 91, strony: e02503-16), Wydawca: American Society for Microbiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1128/JVI.02503-16 - link do publikacji
 9. Biopolymeric nano/microspheres for selective and reversible adsorption of coronaviruses IF: 3,42
  Autorzy:
  Justyna Ciejka, Karol Wolski, Maria Nowakowska, Krzysztof Pyrc, Krzysztof Szczubialka
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering C (rok: 2017, tom: 76, strony: 735–742), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2017.03.047 - link do publikacji
 10. Canine Respiratory Coronavirus, Bovine Coronavirus, and Human Coronavirus OC43: Receptors and Attachment Factors. IF: 3,916
  Autorzy:
  Szczepanski A, Owczarek K, Bzowska M, Gula K, Drebot I, Ochman M, Maksym B, Rajfur Z, Mitchell JA, Pyrc K.
  Czasopismo:
  Viruses (rok: 2019, tom: 11, strony: E328), Wydawca: Basel, Switzerland : MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/v11040328 - link do publikacji
 11. Canine respiratory coronavirus employs caveolin-1-mediated pathway for internalization to HRT-18G cells. IF: 2,903
  Autorzy:
  Szczepanski A, Owczarek K, Milewska A, Baster Z, Rajfur Z, Mitchell JA, Pyrc K.
  Czasopismo:
  Veterinary Research (rok: 2018, tom: 49, strony: 55), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13567-018-0551-9 - link do publikacji
 12. Synthetic sulfonated derivatives of poly(allylamine hydrochloride) as inhibitors of human metapneumovirus. IF: 3,337
  Autorzy:
  Ciejka J, Botwina P, Nowakowska M, Szczubiałka K, Pyrc K.
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2019, tom: 14, strony: e0214646), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0214646 - link do publikacji
 13. Entry of Human Coronavirus NL63 into the Cell. IF: 4,272
  Autorzy:
  A Milewska, P Nowak, K Owczarek, A Szczepanski, M Zarebski, A Hoang-Bujnowicz, K Berniak, J Wojarski, S Zeglen, Z Baster, Z Rajfur, Pyrc K
  Czasopismo:
  Journal of Virology (rok: 2018, tom: 92, strony: e01933-17.), Wydawca: American Society for Microbiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1128/JVI.01933-17 - link do publikacji
 14. The nucleocapsid protein of human coronavirus NL63. IF: 3,702
  Autorzy:
  Zuwała K, Golda A, Kabala W, Burmistrz M, Zdzalik M, Nowak P, Kedracka-Krok S, Zarebski M, Dobrucki J, Florek D, Zeglen S, Wojarski J, Potempa J, Dubin G, Pyrc K.
  Czasopismo:
  PloS One (rok: 2015, tom: 10, strony: e0117833), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0117833. - link do publikacji
 15. Substrate profiling of Zika virus NS2B-NS3 protease IF: 3,519
  Autorzy:
  Natalia Gruba, Jose Ignacio Rodriguez Martinez, Renata Grzywa, Magdalena Wysocka, Marcin Skorenski, Michał Burmistrz, Maria Lecka, Adam Lesner, Marcin Sienczyk, Krzysztof Pyrc
  Czasopismo:
  Febs Letters (rok: 2016, tom: 590, strony: 3459–3468), Wydawca: Federation of European Biochemical Societies
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/1873-3468.12443 - link do publikacji