Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania dendroklimatyczne i dendroekologiczne modrzewia (Larix decidua Mill.) na obszarze Karpat i Sudetów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Małgorzata Danek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 2. Ogólnopolskie badania 19-letnich mężczyzn. Międzypokoleniowe zmiany cech biologicznych w kontekście przemian społeczno-e...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Sławomir Kozieł

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 3. Latające laboratorium do badania elektrycznego zespołu napędowego na różnych wysokościach

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Goetzendorf-Grabowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 4. Migracje wielokrotne: Podejście ilościowe

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Salamońska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 5. Badanie regularności rozwiązań nielinowych układów parabolicznych równań różniczkowych cząstkowych, ze szczególnym uwzgl...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Burczak

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 6. Badanie mechanizmów uszkodzeń leżących u podstaw wykonania wokalnego osób bez formalnego wykształcenia muzycznego pod wz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Berkowska

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii

 7. Nowatorska metoda badania wysoko-amplitudowych, szybkozmiennych przepływów pulsacyjnych - modelowanie, optymalizacja i w...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Paweł Ligęza

  Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

 8. Zastosowanie układów nowoczesnych detektorów scyntylacyjnych w badaniu własności jąder atomowych za pomocą pomiaru kwant...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST2

  Kierownik: Barbara Wasilewska

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN