Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie układów nowoczesnych detektorów scyntylacyjnych w badaniu własności jąder atomowych za pomocą pomiaru kwantów gamma w eksperymentach ekskluzywnych

2015/17/N/ST2/04034

Słowa kluczowe:

stany wysoko wzbudzone detektory scyntylacyjne,pomiary ekskluzywne stany dyskretne GDR - gigantyczny rezonans dipolowy szerokość GDR GQR - gigantyczny rezonans kwadrupolowy rozpraszanie nieelastyczne

Deskryptory:

 • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Barbara Wasilewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 106 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-16

Zakończenie projektu: 2019-10-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Testing of the Brink–Axel Hypothesis with the HECTOR+PARIS+KRATTA Set-up IF: 0,609
  Autorzy:
  B. Wasilewska, M. Kmiecik, M. Ciemała, A. Maj, J. Łukasik, P. Pawłowski, M. Ziębliński, P. Lasko, J. Grębosz, F.C.L. Crespi, P. Bednarczyk, S. Bottoni, A. Bracco, S. Brambilla, I. Ciepał, N. Cieplicka-Oryńczak, B. Fornal, K. Guguła, M.N. Harakeh, J. Isaak, Ł.W. Iskra, S. Kihel, A. Krasznahorkay, M. Krzysiek, M. Lewitowicz, M. Matejska-Minda, K. Mazurek, P. Napiorkowski, W. Parol, L. Qi, Ch. Schmitt, Y. Sobolev, M. Stanoiu, B. Sowicki, A. Szperłak, A. Tamii
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica B (rok: 2019, tom: 50, strony: 469-474), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5506/APhysPolB.50.469 - link do publikacji
 2. The first results from studies of gamma decay of proton-induced excitations at the CCB facility IF: 0,795
  Autorzy:
  B. Wasilewska, M. Kmiecik, A. Maj, J. Łukasik, P. Pawłowski, M. Ciemała, M. Ziębliński, P. Lasko, J. Grębosz, F.C.L. Crespi, A. Bracco, S. Brambilla, A. Giaz, I. Ciepał, B. Fornal, K. Guguła, Ł.W. Iskra, M. Krzysiek, M. Matejska-Minda, K. Mazurek, P. Napiorkowski, W. Parol, B. Sowicki, A. Szperłak , A. Tamii
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica B (rok: 2017, tom: 48, strony: 415-418), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5506/APhysPolB.48.415 - link do publikacji
 3. The measurement of γ decay from the energy region of the Pygmy Dipole States excited in the 208Pb(p,p'γ) reaction at CCB IF: 0,609
  Autorzy:
  B. Wasilewska, M. Kmiecik, M. Ciemała, A. Maj, J. Łukasik, P. Pawłowski, B. Sowicki, M. Ziębliński, J. Grębosz, F.C.L. Crespi, P. Bednarczyk, A. Bracco, S. Brambilla, I. Ciepał, N. Cieplicka-Oryńczak , B. Fornal, K. Guguła, M.N. Harakeh, M. Kicińska-Habior, M. Krzysiek, P. Kulessa, M. Lewitowicz, M. Matejska-Minda, K. Mazurek, P. Napiorkowski, Ch. Schmitt, Y. Sobolev
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica B (rok: 2020, tom: 51, strony: ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Przyjęta do publikacji