Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowatorska metoda badania wysoko-amplitudowych, szybkozmiennych przepływów pulsacyjnych - modelowanie, optymalizacja i weryfikacja eksperymentalna

2017/25/B/ST8/00212

Słowa kluczowe:

metrologia przepływy pulsacyjne błąd dynamiczny optymalizacja weryfikacja eksperymentalna

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_6: Mechatronika, mechanika precyzyjna
 • ST7_4: Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Paweł Ligęza 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 390 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-03-05

Zakończenie projektu: 2021-09-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Metoda eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych w pomiarach termoanemometrycznych
  Autorzy:
  Paweł Ligęza, Paweł Jamróz, Piotr Ostrogórski, Elżbieta Poleszczyk
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechancics Research Institute (rok: 2019, tom: 21, strony: 33-38), Wydawca: Strata Mechancics Research Institute of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 2. Modyfikacja mostkowego układu anemometru stałotemperaturowego do badań w szerokim zakresie fluktuacji prędkości przepływu
  Autorzy:
  Paweł Ligęza, Paweł Jamróz, Piotr Ostrogórski
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (rok: 2020, tom: 22, strony: 44992), Wydawca: Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 3. Analiza statycznych warunków pracy czujnika termoanemometrycznego w układzie stałotemperaturowym w zależności od średnicy włókna pomiarowego
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechancics Research Institute (rok: 2018, tom: 20, strony: 349-353), Wydawca: Strata Mechancics Research Institute of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 4. Model and Simulation Studies of the Method for Optimization of Dynamic Properties of Tachometric Anemometers IF: 3,014
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2018, tom: 18, strony: 2677), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s18082677 - link do publikacji
 5. Modification of Hot-Wire Anemometers Frequency Bandwidth Measurement Method IF: 3,275
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2020, tom: 20, strony: 1595), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s20061595 - link do publikacji
 6. Method of testing fast-changing and pulsating flows by means of a hot-wire anemometer with simultaneous measurement of voltage and current of the sensor IF: 3,927
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2022, tom: 187, strony: 110291), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2021.110291 - link do publikacji
 7. Methods for dynamic behavior improvement of tachometric and thermal anemometers by active control IF: 3,364
  Autorzy:
  Paweł Ligęza, Paweł Jamróz, Piotr Ostrogórski
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2020, tom: 166, strony: 108147), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2020.108147 - link do publikacji
 8. Modyfikacja metody wyznaczania pasma przenoszenia anemometru z nagrzanym elementem pomiarowym
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechancics Research Institute (rok: 2018, tom: 20, strony: 217-222), Wydawca: Strata Mechancics Research Institute of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 9. Static and dynamic parameters of hot-wire sensors in a wide range of filament diameters as a criterion for optimal sensor selection in measurement process IF: 2,791
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2020, tom: 151, strony: 107177), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2019.107177 - link do publikacji
 10. Reduction of electromagnetic interferences in measurements of fast-changing air velocity fluctuations by means of hot-wire anemometer IF: 2,037
  Autorzy:
  Paweł Ligęza, Paweł Jamróz, Piotr Ostrogórski
  Czasopismo:
  Flow Measurement and Instrumentation (rok: 2021, tom: 79, strony: 101945), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.flowmeasinst.2021.101945 - link do publikacji
 11. Constant-Temperature Anemometer Bandwidth Shape Determination for Energy Spectrum Study of Turbulent Flows IF: 3,004
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Energies (rok: 2021, tom: 14, strony: 4495), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/en14154495 - link do publikacji