Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania dendroklimatyczne i dendroekologiczne modrzewia (Larix decidua Mill.) na obszarze Karpat i Sudetów

2014/13/B/ST10/02529

Słowa kluczowe:

dendrochronologia dendroklimatologia dendroekologia wystawa stoku wysokość stanowiska modrzew Larix decidua Mill.

Deskryptory:

 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
 • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Danek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 218 875 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-12

Zakończenie projektu: 2018-02-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Sygnał dendroklimatyczny w sekwencjach przyrostów rocznych modrzewia rosnącego we wschodniej części polskich Karpat
  Autorzy:
  Danek M., Chuchro M.
  Czasopismo:
  Studia i Materiały CEPL w Rogowie (rok: 2016, tom: 48(3), strony: 35-42), Wydawca: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
  Status:
  Opublikowana
 2. Extreme growth reaction of larch (Larix decidua Mill.) from the Polish Sudetes and Carpathians: spatial distribution and climate impact IF: 2,256
  Autorzy:
  Danek M., Chuchro M., Danek T.
  Czasopismo:
  Trees (rok: 2021, tom: 35, strony: 211-229), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00468-020-02029-z - link do publikacji
 3. Selection of Optimal Gridded Dataset for Application in Polish Sudetes Mountains
  Autorzy:
  Chuchro M., Danek M.
  Czasopismo:
  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (rok: 2019, tom: 221 012120, strony: 44934), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1755-1315/221/1/012120 - link do publikacji
 4. Temporal Variations in Tree-Ring Growth Response to Climate of European Larch (Larix Decidua Mill.): An Example from Sudetes, Poland
  Autorzy:
  Danek M., Chuchro M.
  Czasopismo:
  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (rok: 2019, tom: 221 012117, strony: 44933), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1755-1315/221/1/012117 - link do publikacji
 5. Tree-Ring Growth of Larch (Larix decidua Mill.) in the Polish Sudetes - The Influence of Altitude and Site-Related Factors on the Climate-Growth Relationship. IF: 2,484
  Autorzy:
  Danek M., Chuchro M., Walanus A.
  Czasopismo:
  Forests (rok: 2018, tom: 9, 663, strony: 44949), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/f9110663 - link do publikacji
 6. Variability in Larch (Larix decidua Mill.) Tree-Ring Growth Response to Climate in the Polish Carpathian Mountains. IF: 2,484
  Autorzy:
  Danek M., Chuchro M., Walanus A.
  Czasopismo:
  Forests (rok: 2017, tom: 8, 354, strony: 44948), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/f8100354 - link do publikacji
 1. Czy modrzewie w Karpatach przyrastają we wrześniu?
  Autorzy:
  Danek T., Danek M.
  Konferencja:
  IV Konferencja Dendrochronologów Polskich, Warszawa, 19-21 lutego 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Data:
  konferencja 19-21 lutego
  Status:
  Opublikowana
 2. Pointer years in larch (Larix decidua Mill.) from the Polish Carpathian Mountains
  Autorzy:
  Danek M., Danek T., Chuchro M.
  Konferencja:
  TRACE 2017: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 16–21 May 2017, Svetlogorsk Kaliningrad region, Russia. (rok: 2017, ), Wydawca: TRACE
  Data:
  konferencja 16–21 May
  Status:
  Opublikowana
 3. Climatic signal in larch (Larix decidua Mill.) from low and medium altitudes of Carpathian and Sudetes Mountains
  Autorzy:
  Małgorzata Danek, Monika Chuchro, Adam Walanus
  Konferencja:
  Eurodendro 2015 International Scientific Conference on Dendrochronology, Climate and Human History in the Mediterranean Basin (rok: 2015, ), Wydawca: Istanbul University
  Data:
  konferencja 18-23 października
  Status:
  Opublikowana
 4. Geographical and altitudinal variability in the tree-ring growth response to climate of European larch (Larix decidua Mill.) from the Polish Carpathian Mountains
  Autorzy:
  Danek M., Chuchro M., Walanus M.
  Konferencja:
  TRACE 2017: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 16–21 May 2017, Svetlogorsk Kaliningrad region, Russia. (rok: 2017, ), Wydawca: TRACE
  Data:
  konferencja 16–21 May
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie metod statystycznych i eksploracji danych do porównania stanowisk modrzewia (Larix decidua Mill.) z obszaru południowej Polski
  Autorzy:
  Monika Chuchro, Małgorzata Danek
  Konferencja:
  XXII Krajowa Konferencja "Komputerowe wspomaganie badań naukowych" KOWBAN'2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
  Data:
  konferencja 21-23 października
  Status:
  Opublikowana
 6. Applicability of gridded climate data in tree-ring studies of larch from southern part of Poland
  Autorzy:
  Chuchro M, Danek M.
  Konferencja:
  SGEM 2017 : 17 International Multidisciplinary Scientific GeoConference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems (indeksowana - Web of Science). (rok: 2017, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd.
  Data:
  konferencja 29 June–5 July
  Status:
  Opublikowana
 7. Climate signal in tree rings of larch (Larix decidua Mill.) from the Karkonosze Mountains
  Autorzy:
  Danek M., Chuchro M.
  Konferencja:
  9 International Conference Geoecological Problems of the Karkonosze Mountains : past, present and future of transboundary cooperation in research and management (rok: 2016, ), Wydawca: Karkonoski Park Narodowy, Spràva Krkonošskèho Nàrodnìho Parku
  Data:
  konferencja 12-14.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Growth of European larch (Larix decidua Mill.) in nothern part of the Karkonosze and its relation to climate and climate change - comparative study.
  Autorzy:
  Danek M.
  Konferencja:
  Krkonoše Mountains – Nature and People International Scientific Conference (rok: 2019, ), Wydawca: Krkonose National Park Administration
  Data:
  konferencja Špindlerův Mlýn, 11–13 September 2019
  Status:
  Opublikowana
 9. The influence of masting on tree-ring growth of European larch in the eastern part of the Polish Carpathian Mountains.
  Autorzy:
  Danek M., Chuchro M., Klisz M., Kantorowicz W.
  Konferencja:
  TRACE 2016 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology (rok: 2016, ), Wydawca: University of Silesia/Silesian Botanical Garden//ATR-Association for Tree-Ring Research
  Data:
  konferencja 11-15.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Zmienność przestrzenna reakcji przyrostowej modrzewia (Larix decidua Mill.) względem czynników klimatycznych w Sudetach.
  Autorzy:
  Danek M., Chuchro M.
  Konferencja:
  IV Konferencja Dendrochronologów Polskich, Warszawa, 19-21 lutego 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Data:
  konferencja 19-21 lutego
  Status:
  Opublikowana
 11. Intra-site variation in tree rings of larch (Larix decidua Mill.) from Polish Carpathians Mountains
  Autorzy:
  Chuchro M., Danek M.
  Konferencja:
  SGEM 2017 : 17 International Multidisciplinary Scientific GeoConference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems (indeksowana - Web of Science). (rok: 2017, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd.
  Data:
  konferencja 29 June–5 July
  Status:
  Opublikowana
 12. Zróżnicowanie sygnału klimatycznego w sekwencjach przyrostów rocznych modrzewia rosnącego we wschodniej części polskich Karpat
  Autorzy:
  Danek M., Chuchro M.
  Konferencja:
  III Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów 9-11 lutego 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie, Arboretum w Rogowie.
  Data:
  konferencja 9-11 lutego
  Status:
  Opublikowana
 1. Zastosowanie metod statystycznych i eksploracji danych do porównania stanowisk modrzewia (Larix decidua Mill.) z obszaru południowej Polski
  Autorzy:
  Monika Chuchro, Małgorzata Danek
  Książka:
  Komputerowe wspomaganie badań naukowych (rok: 2015, tom: 22, strony: 149-158), Wydawca: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana