Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 44 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza czynników determinujących instytucje rynku pracy

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Pilc

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

 2. Analiza procesów dostosowawczych w ekonomii z własnością prywatną typu Debreu

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Lipieta

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

 3. Reguły formalne a reguły faktyczne w badaniach ekonomicznych nad konstytucjami krajów postsocjalistycznych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Powstanie i ewolucja odmian kapitalizmu w Polsce i nowych krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-wschodniej - próba ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Ryszard Rapacki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 5. Dynamiczny model CGE do analizy polityki energetycznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Olga Kiuila

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 6. Analiza współpracy firm turystyki biznesowej z dostawcami wybranych wysoko specjalistycznych usług biznesowych (WSUB) w ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Borodako

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 7. Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza komparatywna na podstawie UE27

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bazyli Czyżewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 8. Analiza efektywności technicznej i kosztowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004 - 2011 - zastosowanie stochastyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: Andrzej Pisulewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 9. Autonomia czy regulacja z zewnątrz? Ekonomiczna analiza problemu samorządów zawodowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Szczygielski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Mobilność zdrowotno-dochodowa, nierówności zdrowotne i dobrobyt społeczny: analiza teoretyczna i empiryczna

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Martyna Kobus

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 11. Arystokraci i rzemieślnicy. Socjologiczna analiza dialektyki stylów badawczych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Radosław Sojak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 12. Zastosowanie analizy skupień na potrzeby wspomagania podejmowania strategicznych decyzji przez przedsiębiorstwa w Intern...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Lewańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 13. Analiza konsumpcyjnej teorii cyklu życia: struktura wydatków polskich gospodarstw domowych przed i po przejściu na emery...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 14. Polityka rodzinna w Polsce i w Europie: modele instytucjonalne, uwarunkowania. Analiza konfiguracyjna typu "fuzzy-sets".

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Szelewa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 15. Powiązania kontraktowe w polskim rolnictwie na przykładzie rolniczych organizacji producenckich. Analiza w świetle nowej...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominika Malchar-Michalska

  UNIWERSYTET OPOLSKI, Wydział Ekonomiczny

 16. Małe gospodarstwa rolne i krótkie łańcuchy dostaw żywności w warunkach kryzysu gospodarczego - przykład pandemii COVID-1...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sebastian Stępień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

 17. Zrównoważony kapitalizm w UE: instytucjonalna różnorodność transformacji rynków finansowych - prawna analiza ekonomii po...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Smoleńska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 18. Współpraca a publikacje w renomowanych czasopismach - analiza determinant produktywności polskich naukowców w dziedzinie...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 19. Reguły konstytucyjne a polityka gospodarcza i wyniki gospodacze

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 20. Polaryzacja polityczna a głosowania nad polityką gospodarczą w parlamencie: analiza dla Polski 2005-2019

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Fałkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 21. Analiza pojęcia osoby prawnej z perspektywy ontologiczno-językowej

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Banaś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 22. Przedsiębiorstwa państwowe w krajach demokratycznych i autorytarnych – instytucje, politycy i przedsiębiorstwa

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS4

  Kierownik: Piotr Matuszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

 23. Instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne uwarunkowania zarządzania ryzykiem w zakładowych systemach emeryta...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Szczepański

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 24. Między dziedzictwem świata i ludzkości: badanie międzynarodowych reżimów dziedzictwa przez pryzmat analizy instytucjonal...

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Hanna Schreiber

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 25. Makro-ewolucyjna analiza gospodarki obiegu zamkniętego

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Karolina Safarzynska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 26. Technologiczne systemy innowacji w Europie - analiza ilościowa na poziomie mikro

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Szczygielski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 27. Reshoring produkcyjny: analiza porównawcza między transformującą się a uprzemysłowioną gospodarką - podejście "kto, dlac...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Młody

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Zarządzania

 28. Analiza dobrobytu gospodarstw domowych i konsumpcji w Polsce, Francji i w Turcji z wykorzystaniem danych o wartości prod...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Jankiewicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

 29. Analiza przyczyn konfliktów zbrojnych przy użyciu metod teorii gier i teorii grafów

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Przemyslaw Siemaszko

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 30. Przekształcanie relacji między państwem o obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Andrzej Rychard

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Analiza procesów innowacyjnych - ujęcie schumpeterowskie

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Lipieta

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

 32. Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Matczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 33. Analiza dynamicznych modeli oligopolu z ograniczoną racjonalnością konsumentów

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Bartłomiej Wiśnicki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 34. Determinanty dochodów rolniczych w regionach UE z uwzględnieniem relacji zasobowych i produktywności czynników wytwórczy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Łukasz Kryszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

 35. Ekonomia stosowania konstytucji

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Czynniki sprzyjające powstawaniu innowacji poprzez współpracę w projektach Open Source

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dorota Celińska-Kopczyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 37. Ekonomiczna analiza procesów uczenia i dylematów społecznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Ramsza

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 38. Kapitał społeczny, innowacyjność i wzrost w regionach. Analiza porównawcza klastrów przemysłu biotechnologicznego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Runiewicz-Wardyn

  Akademia Leona Koźmińskiego

 39. Mechanizmy tworzenia się kapitału społecznego - analiza z wykorzystaniem polskich przykładów empirycznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 40. Czy język ekonomii ogranicza jej moc wyjaśniającą? Analiza wpływu nierealistycznych założeń, matematycznego formalizmu i...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Hardt

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 41. Informacja o normach społecznych a preferencje konsumentów odnośnie dóbr środowiskowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: Katarzyna Zagórska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 42. Metody analizy decyzji w problemach wielokryterialnych i szacowania skłonności do zapłaty/akceptacji przy wykorzystaniu ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Jakubczyk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 43. Wpływ transakcji leasingu zwrotnego na wartość rynkową i wyniki finansowe przedsiębiorstw

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: Mateusz Czerwiński

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 44. Analiza instytucjonalna strategii lokalnego aparatu partyjnego w gospodarce. Przypadek "boomu gospodarczego" w pierwszej...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Tymiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych