Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza komparatywna na podstawie UE27

2013/11/B/HS4/00572

Słowa kluczowe:

renta polityczna rolnictwo WPR ekonomia instytucjonalna dobra publiczne

Deskryptory:

 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna
 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Bazyli Czyżewski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 579 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-10

Zakończenie projektu: 2018-01-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 2 * laptopy o dużych możliwościach obliczeniowych z dedykowanym oprogramowaniem Microsoft Office. Za kwotę 14 000 PLN
 2. 2 * iPad z akcesoriami lub mini laptop. Za kwotę 7 400 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Determinanty nożyc cen w rolnictwie krajów Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak
  Czasopismo:
  Wieś i Rolnictwo (rok: 2016, tom: 3(172), strony: 14793), Wydawca: IRWIR PAN w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/wir032016/01 - link do publikacji
 2. MARKET VERSUS AGRICULTURE IN POLAND – MACROECONOMIC RELATIONS OF INCOMES, PRICES AND PRODUCTIVITY IN TERMS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM IF: 4,344
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Adam Majchrzak
  Czasopismo:
  Technological and Economic Development of Economy (rok: 2018, tom: 24(2), strony: 318-334), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3846/20294913.2016.1212743 - link do publikacji
 3. A new land rent theory for sustainable agriculture IF: 3,253
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak
  Czasopismo:
  Land Use Policy (rok: 2016, tom: 55, strony: 222-229), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.landusepol.2016.04.002 - link do publikacji
 4. CZYNNIKI WARTOŚCI ZIEMI ROLNEJ W KONTEKŚCIE ZRÓŻNICOWANYCH FUNKCJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE
  Autorzy:
  BAZYLI CZYŻEWSKI, RADOSŁAW TROJANEK
  Czasopismo:
  Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (rok: 2016, tom: 2(347), strony: 44645), Wydawca: IERiGŻ PIB
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/00441600.1203336 - link do publikacji
 5. Concept for Measuring the Efficiency of Public Goods Provision Based on the Education Sector in Poland IF: 0,606
  Autorzy:
  Bazyli CZYŻEWSKI, Jan POLCYN, Anna HNATYSZYN-DZIKOWSKA
  Czasopismo:
  Ekonomický časopis (rok: 2016, tom: 64, strony: 973-993), Wydawca: Slovak Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
 6. RENTY POLITYCZNE W NOWYM PARADYGMACIE ROLNICTWA – ROZWAŻANIA NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTWA REPREZENTATYWNEGO FADN W POLSCE
  Autorzy:
  B.Czyżewski
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe SERIA (rok: 2015, tom: XVII/6, strony: 50-59), Wydawca: STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
  Status:
  Opublikowana
 7. The incidence of agricultural policy on the land market in Poland:Two-dimensional and multilevel analysis IF: 4,23
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Grzegorz Przekotab, Agnieszka Poczta-Wajda
  Czasopismo:
  The incidence of agricultural policy on the land market in Poland:Two-dimensional and multilevel analysis (rok: 2017, tom: 63, strony: 174-185), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.landusepol.2017.01.016 - link do publikacji
 8. Towards measuring political rents in agriculture: case studies of different agrarian structures in the EU IF: 1
  Autorzy:
  Bazyli CZYZEWSKI, Anna MATUSZCZAK
  Czasopismo:
  Agricultural Economics (Agric. Econ. – Czech) (rok: 2017, tom: 64 (3), strony: 101-114), Wydawca: Czech Academy of Agricultural Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17221/286/2016-AGRICECON - link do publikacji
 9. ZWIĄZEK DOCHODÓW, CEN I PRODUKTYWNOŚCI W ROLNICTWIE W POLSCE – UJĘCIE MAKROEKONOMICZNE
  Autorzy:
  B.Czyżewski, A.Majchrzak
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe SERIA (rok: 2015, tom: XVII/2, strony: 26-31), Wydawca: STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
  Status:
  Opublikowana
 10. Drivers for farmland value revisited: adapting the returns discount model (RDM) to the sustainable paradigm IF: 1,381
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Piotr Kułyk, Łukasz Kryszak
  Czasopismo:
  ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA (rok: 2019, tom: 1, strony: 44580), Wydawca: Taylor&Francis Group
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/1331677X.2019.1642778 - link do publikacji
 11. Interwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak
  Czasopismo:
  EKONOMISTA (rok: 2016, tom: 5, strony: 674-703), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 12. Political rents in the European Union's agriculture
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Agnieszka Brelik
  Czasopismo:
  Political rents in the European Union's agriculture (rok: 2014, tom: Vol.18, No. 2, strony: 191-203), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski, DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/manment-2014-0051 - link do publikacji
 13. SPADEK ZNACZENIA RENTY GRUNTOWEJ W DŁUGIM OKRESIE I JEGO KONSEKWENCJE / THE DECREASE IN THE IMPORTANCE OF LAND RENT IN THE LONG RUN AND ITS CONSEQUENCES
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Jakub Staniszewski
  Czasopismo:
  WIEŚ I ROLNICTWO (rok: 2015, tom: 4(169), strony: 33-46), Wydawca: IRWIR PAN
  Status:
  Opublikowana
 14. ZASTOSOWANIE MODELU RENTY WIECZYSTEJ DO WALORYZACJI ZIEMI ROLNEJ
  Autorzy:
  BAZYLI CZYŻEWSKI, JAN POLCYN
  Czasopismo:
  Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (rok: 2016, tom: 4(349), strony: 24-39), Wydawca: IERIGŻ PIB w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/00441600.1225662 - link do publikacji
 15. ASIF in Poland in the light of national budget expenditure since 1991. Justification functioning system separateness among the EU countries
  Autorzy:
  Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
  Czasopismo:
  Management (rok: 2014, tom: vol.18, No. 2, strony: 204-214), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski, DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/manment-2014-0052 - link do publikacji
 16. Economic Size of Farms and Adjustments of Total Factor Productivity to the Business Cycle in Polish Agriculture IF: 0,44
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Adam Majchrzak
  Czasopismo:
  Agricultural Economics (AGRICECON) (rok: 2017, tom: 63(2), strony: 93–102), Wydawca: Czech Academy of Agricultural Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17221/240/2015-AGRICECON - link do publikacji
 17. Problems of Quantifying Public Goods in the Healthcare Sector
  Autorzy:
  Bazyli CZYŻEWSKI. Anna HNATYSZYN-DZIKOWSKA, Jan POLCYN
  Czasopismo:
  GOSPODARKA NARODOWA (rok: 2016, tom: 3 (283), strony: 105–125), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 18. The impact of the CAP green programmes on farm productivity and its social contribution IF: 0,62
  Autorzy:
  Czyżewski B., Guth M., Matuszczak A.
  Czasopismo:
  Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development (rok: 2018, tom: 13/1, strony: 173-183), Wydawca: European Academy of Science and Arts, Salzburg, ISSN: 1895-6912
  Status:
  Opublikowana
 19. MARXIAN ABSOLUTE RENT IN THE PARADIGM OF SUSTAINABLE AGRICULTURE – HAS HISTORY COME FULL CIRCLE ?
  Autorzy:
  Bazyliu Czyżewski, Jan Polcyn
  Czasopismo:
  ZESZYTY NAUKOWE WSES (rok: 2016, tom: 2 (21), strony: 343-361), Wydawca: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
  Status:
  Opublikowana
 20. Rent-seeking in agricultural policy revisited: a new look at the CAP consensus
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak
  Czasopismo:
  Studies in Agricultural Economics (rok: 2018, tom: 120, strony: 69-79), Wydawca: Research Institute of Agricultural Economics (Budapest) and European Rural Development Network
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7896/j.1801 - link do publikacji
 21. THE EFFECTS OF USE VALUES, AMENITIES AND PAYMENTS FOR PUBLIC GOODS ON FARMLAND PRICES: EVIDENCE FROM POLAND IF: 0,379
  Autorzy:
  Bazyli CZYZEWSKI, Radoslaw TROJANEK, Anna MATUSZCZAK
  Czasopismo:
  Acta Oeconomica (rok: 2018, tom: 68/1, strony: 143-166), Wydawca: Hungarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1556/032.2018.68.1.7 - link do publikacji
 1. The impact of the CAP green box on productivity in FADN European Regions
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Marta Guth, Anna Matuszczak
  Konferencja:
  the XV EAAE Congress, Towards Sustainable Agri-food Systems: Balancing Between Markets and Society" (rok: 2017, ), Wydawca: European Association of Agricultural Economists EAAE
  Data:
  konferencja August 29th – September 1st
  Status:
  Opublikowana
 2. Drivers for land value revisited: is the returns discount model (RDM) obsolete in sustainable agriculture?
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Piotr Kułyk, Łukasz Kryszak
  Konferencja:
  the XV EAAE Congress, Towards Sustainable Agri-food Systems: Balancing Between Markets and Society" (rok: 2017, ), Wydawca: European Association of Agricultural Economists EAAE
  Data:
  konferencja August 29th – September 1st
  Status:
  Opublikowana
 3. Effects of Policy and Market on Relative Income Deprivation of Agricultural Labour
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda
  Konferencja:
  the 160th EAAE Seminar 'Rural Jobs and the CAP', Warsaw, Poland, December 1-2, 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Association of Agricultural Economists EAAE
  Data:
  konferencja 1-2.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. PAYMENTS FOR PUBLIC GOODS UNDER THE COMMON AGRICULTURAL POLICY VERSUS MARKET FAILURES
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski, Sebastian Stępień, Jan Polcyn
  Konferencja:
  the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Aleksandras Stulginskis University (Kowno)
  Data:
  konferencja 23-24 listopada
  Status:
  Opublikowana
 1. nd
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski (red.)
  Książka:
  POLITICAL RENTS OF EUROPEAN FARMERS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM International, national and regional perspective (rok: 2016, tom: I, strony: 269), Wydawca: Polish Scientific Publishers PWN in Warsaw
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Bazyli Czyżewski
  Książka:
  KIERAT RYNKOWY W EUROPEJSKIM ROLNICTWIE (rok: 2017, tom: I, strony: 227), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN SA
  Status:
  Opublikowana
 3. KONCEPCJA WALORYZACJI RENT POLITYCZNYCH W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTWA REPREZENTATYWNEGO FADN W POLSCE W 2013 R.
  Autorzy:
  B.Czyżewski, A.Majchrzak
  Książka:
  Rozwój regionalny i jego determinanty (rok: 2015, tom: II, strony: 147-158), Wydawca: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
  Status:
  Opublikowana