Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zła śmierć we wczesnym średniowieczu. Pochówki atypowe z ziem polskich w perspektywie porównawczej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Leszek Gardeła

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 2. Zmiany paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne w retyku i we wczesnej jurze (ok. 175-204 mln lat temu) w oparciu o nowe dan...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Grzegorz Pieńkowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 3. Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 4. Naukowe, prawne i praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce po 1989 r. w ujęciu porównawczym

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Aleksander Bursche

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 5. Aktywizm polityczny Polaków w Wielkiej Brytanii

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr Grzegorz Piotrowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 6. Stosunki polsko-brytyjskie 1937-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Marek Rodzik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 7. Funkcjonowanie osadnictwa trypolskiego w północnej Mołdawii pomiędzy 3450/3300-3000/2900 cal. BC. Próba rekonstrukcji dy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Kamil Karski

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 8. Polska literatura emigracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jerzy Jarniewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 9. Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu. Historia sekcji polskiej Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Tebinka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 10. Zmienność markerów molekularnych i analiza rozrodu w populacjach reliktowych gatunków brzóz Betula humilis Schrk. i B. n...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Jadwiszczak

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny