Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

2012/04/M/HS6/00488

Słowa kluczowe:

dyzyfuzja kultury transfery społeczne migracja

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
 • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 253 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-23

Zakończenie projektu: 2015-08-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Social Remittances and the Impact of Temporary Migration on an EU Sending Country: The Case of Poland
  Autorzy:
  Izabela Grabowska, Godfried Engbersen
  Czasopismo:
  Central and Eastern European Migration Review (rok: 2016, tom: 44630, strony: 44580), Wydawca: OBM UW i PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17467/ceemr.2016.05 - link do publikacji
 2. Społeczno-ekonomiczne efekty migracji międzynarodowych Polaków: kariery zawodowe i kapitał ludzki
  Autorzy:
  Izabela Grabowska
  Czasopismo:
  Studia BAS (rok: 2014, tom: 4, strony: 81-104), Wydawca: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
  Status:
  Opublikowana
 3. Migracje poakcesyjne Polaków i kapitał ludzki: transfer wiedzy, umiejętności i kompetencji
  Autorzy:
  Izabela Grabowska, Ewa Jaźwińska
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny (rok: 2015, tom: z. 2, strony: 53-80), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Migracyjnych
  Status:
  Opublikowana
 4. Social remittances and intra-EU mobility: non-financial transfers between U.K. and Poland IF: 1,228
  Autorzy:
  Izabela Grabowska, Michal P. Garapich
  Czasopismo:
  Journal of Ethnic and Migration Studies (rok: 2016, tom: wersja online, strony: wersja online), Wydawca: Routledge Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1369183X.2016.1170592 - link do publikacji
 1. Monografia
  Autorzy:
  Izabela Grabowska, Michal P. Garapich, Ewa Jazwinska, Agnieszka Radziwinowiczowna
  Książka:
  Migrants as Agents of Change. Social Remittances in an Enlarged European Union (rok: 2016, tom: Monografia, strony: ), Wydawca: Palgrave Macmillan
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Migracje a transfer jawnych i ukrytych komponentów kapitału ludzkiego
  Autorzy:
  Izabela Grabowska, Ewa Jaźwińska
  Książka:
  Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana