Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmienność markerów molekularnych i analiza rozrodu w populacjach reliktowych gatunków brzóz Betula humilis Schrk. i B. nana L.

2011/01/B/NZ8/01756

Słowa kluczowe:

Betula 'trwała' krawędź zasięgu 'zanikająca' krawędź zasięgu rozród zmienność genetyczna

Deskryptory:

 • NZ8_1: Biologia ewolucyjna
 • NZ8_9: Genetyka populacyjna
 • NZ8_10: Ochrona zasobów genetycznych

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Jadwiszczak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 201 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2014-12-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. The admixture zone of Betula humilis Schrk. phylogenetic lineages follows the eastern central European suture zone IF: 1,14
  Autorzy:
  Jadwiszczak K. A., Banaszek A., Chrzanowska A., Kłosowski S., Sozinov O. V.
  Czasopismo:
  Plant Ecology and Diversity (rok: 2014, ), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17550874.2014.893593 - link do publikacji
 2. What can molecular markers tell us about glacial and postglacial histories of European birches? IF: 1,14
  Autorzy:
  Jadwiszczak K. A.
  Czasopismo:
  Silva Fennica (rok: 2012, tom: 5, strony: 733-745), Wydawca: Finnish Society of Forest Science oraz Finnish Forest Research Institute
  Status:
  Opublikowana
 3. Population history, genetic variation and conservation status of the endangered birch species Betula nana L. in Poland IF: 1,14
  Autorzy:
  Jadwiszczak K. A., Drzymulska D., Banaszek A., Jadwiszczak P.
  Czasopismo:
  Silva Fennica (rok: 2012, tom: 4, strony: 465-477), Wydawca: Finnish Society of Forest Science oraz Finnish Forest Research Institute
  Status:
  Opublikowana