Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metodologia badania roli odpowiedzialności oraz innych wartości w społecznie zorientowanym procesie projektowania

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Rafał Wodzisz

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 2. CSR jako narzędzie budowy tożsamości korporacyjnej a percepcje interesariuszy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Barbara Fryzeł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 3. Wpływ społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa (CSR) na jego wartość

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bożena Ryszawska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 4. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych w konte...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Stefańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 5. Strategia adaptacji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Janusz Teczke

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 6. Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów Unii Euro...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Patrycja Hąbek

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 7. Wiele znaczeń zrównoważonego rozwoju: analiza raportów branży lotniczej

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS4

  Kierownik: Eljas Johansson

  Politechnika Gdańska

 8. Zielona bankowość a ekonomiczna efektywność polskiego sektora bankowego w kontekście implementacji dyrektywy UE 2014/95/...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Zabawa

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów