Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obszary zdegradowane miast jako bariera ich rozwoju

2016/20/T/HS4/00409

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo
  • ST1_19: Inne zagadnienia pokrewne
  • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Izabela Rudzka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 4 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 104 962 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-19

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.