Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synbiotyki otrzymane na bazie kiełków roślin strączkowych - badania bezpieczeństwa, jakości odżywczej i prozdrowotnej w aspekcie biodostępności i bioprzyswajalności w modelowych układach in vitro oraz in vivo

2015/17/B/NZ9/01797

Słowa kluczowe:

Aktywność przeciwnowotworowa aktywność przeciwutleniająca biodostępność bioprzyswajalność diety funkcjonalne kiełki prebiotyki probiotyki synbiotyki rośliny strączkowe syndrom metaboliczny

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Świeca 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 542 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-25

Zakończenie projektu: 2020-01-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Rotator. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Pipeta wielokanałowa. Za kwotę 2 500 PLN
 3. Inkubator z wytrząsaniem. Za kwotę 10 000 PLN
 4. Przepływowa lampa bakteriobójcza (2 szt.). Za kwotę 5 000 PLN
 5. Spektrofotometr płytkowy. Za kwotę 85 000 PLN
 6. Termoblok. Za kwotę 5 000 PLN
 7. Zestaw do homogenizacji. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Nutritional quality of fresh and stored legumes sprouts - effect of Lactobacillus plantarum 299v enrichment IF: 4,946
  Autorzy:
  Michal Swieca, PhD; Urszula Gawlik-Dziki; Anna Jakubczyk; Justyna Bochnak; Małgorzata Sikora; Joanna Suliburska
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2019, tom: 288, strony: 325-332), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2019.02.135 - link do publikacji
 2. Effect of cold storage on the potentially bioaccessible isoflavones and antioxidant activities of soybean sprouts enriched with Lactobacillus plantarum 299v IF: 3,129
  Autorzy:
  Michal Swieca, Urszula Gawlik-Dziki; Urszula Złotek; Ireneusz Kapusta; Monika Kordowska-Wiater; Barbara Baraniak
  Czasopismo:
  LWT - Food Science and Technology (rok: 2020, tom: 118, strony: nie dotyczy), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.lwt.2019.108820 - link do publikacji
 3. Potentially bioaccessible phenolics from mung bean and adzuki bean sprouts enriched with probiotic-antioxidant properties and effect on the motility and survival of AGS human gastric carcinoma cells IF: 3,267
  Autorzy:
  Michał Świeca, Anna Herok, Katarzyna Piwowarczyk, Małgorzat Sikora, Patryk Ostanek, Urszula Gawlik-Dziki, Ireneusz Kapusta, Jarosław Czyż
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25(13), strony: 2963), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25132963 - link do publikacji
 4. Potentially Bioaccessible Phenolic and Antioxidant Potential of Fresh and Stored Lentil Sprouts—Effect of Lactobacillus plantarum 299v Enrichment IF: 4,441
  Autorzy:
  Urszula Gawlik-Dziki, Barbara Baraniak, Małgorzata Sikora, Anna Jakubczyk, Ireneusz Kapusta andMichal Świeca,
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2021, tom: 26(8), strony: 2109), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules26082109 - link do publikacji
 5. Lactobacillus plantarum 299V improves the microbiological quality of legume sprouts and effectively survives in these carriers during cold storage and in vitro digestion IF: 2,766
  Autorzy:
  Michał Świeca, Monika Kordowska-Wiater, Monika Pytka, Urszula Gawlik-Dziki, Justyna Bochnak, Urszula Złotek, Barbara Baraniak
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2018, tom: 13(11), strony: e0207793), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0207793 - link do publikacji
 6. Nutritional and pro-health quality of lentil and adzuki bean sprouts enriched with probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii IF: 3,129
  Autorzy:
  Michal Swieca, Monika Kordowska-Wiater, Monika Pytka, Urszula Gawlik-Dziki, Lukasz Seczyk, Urszula Złotek, Ireneusz Kapusta
  Czasopismo:
  LWT - Food Science and Technology (rok: 2019, tom: 100, strony: 220–226), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. APPLYING SPROUTS OF SELECTED LEGUMES AS CARRIERS FOR LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG – SCREENING STUDIES
  Autorzy:
  Michał Świeca, Monika Kordowska-Wiater, Monika Pytka, Łukasz Sęczyk, Urszula Gawlik-Dziki
  Czasopismo:
  Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (rok: 2017, tom: 4 (113), strony: 37-47), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15193/zntj/2017/113/19.. - link do publikacji
 8. Effects of probiotic L. plantarum 299v on consumer quality, accumulation of phenolics, antioxidant capacity, and biochemical changes in legume sprouts IF: 2,383
  Autorzy:
  Urszula Złotek, Michal Świeca, Julita Reguła, Anna Jakubczyk, Małgorzat Sikora, Urszula Gawlik-Dziki, Ireneusz Kapusta
  Czasopismo:
  International Journal of Food Science & Technology (rok: 2019, tom: 54, strony: 2437-2446), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/ijfs.14158 - link do publikacji
 1. KIEŁKI SOCZEWICY JAKO NOŚNIK LACTOBACILLUS PLANTARUM – JAKOŚĆ ODŻYWCZA I PROZDROWOTNA OTRZYMANYCH SYNBIOTYKÓW
  Autorzy:
  Michał Świeca, Małgorzata Sikora, Urszula Gawlik-Dziki, Urszula Złotek, Anna Jakubczyk
  Konferencja:
  XIII Konferencję Naukową z cyklu "Żywność XXI wieku" pod patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE Kraków, (rok: 2018, ), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 31 - 149 Kraków, ul. Balicka 122
  Data:
  konferencja 24-25 WRZEŚNIA
  Status:
  Opublikowana
 2. NEW SYNBIOTIC BASED ON MUNG BEAN SPROUTS AND LB. PLANTARUM 299V
  Autorzy:
  Świeca M, .Kordowska-Wiater M., Pytka M., Jakubczyk A., Sikora M., Złotek U., Kapusta I.
  Konferencja:
  8 TH INTERNATIONAL CONFERENCE QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN (rok: 2018, ), Wydawca: Department of Animal Products Technology and Quality Management Wroclaw University of Environmental and Life Sciences and Polish Society of Food Technologies
  Data:
  konferencja 20-21 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 3. ZASTOSOWANIE KIEŁKÓW WYBRANYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH JAKO NOŚNIKÓW DLA BAKTERII LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG – OPTYMALIZACJA WARUNKÓW OTRZYMYWANIA SYNBIOTYKÓW
  Autorzy:
  Michał Świeca, Monika Kordowska-Wiater, Monika Pytka, Łukasz Sęczyk, Urszula Gawlik-Dziki
  Konferencja:
  VIII SYMPOZJUM NAUKOWE "PROBIOTYKI W ŻYWNOŚCI (rok: 2017, ), Wydawca: ZAKŁAD HIGIENY I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
  Data:
  konferencja 26 – 28 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ Lactobacillus plantarum na wzrost oraz jakość mikrobiologiczną i odżywczą kiełków fasoli mung
  Autorzy:
  MICHAŁ ŚWIECA, MONIKA KORDOWSKA-WIATER, MONIKA PYTKA, MAŁGORZATA MIĘDLARZ, URSZULA ZŁOTEK, ANNA JAKUBCZYK
  Konferencja:
  XII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" (rok: 2016, ), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 31-149 Kraków, ul. Balicka 122
  Data:
  konferencja 22-23 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Zdolność do hamowania aktywności proteaz trawiennych przez synbiotyki oparte na kiełkach wybranych roślin strączkowych i L. plantarum
  Autorzy:
  URSZULA ZŁOTEK, ANNA JAKUBCZYK, URSZULA GAWLIK-DZIKI, MICHAŁ ŚWIECA
  Konferencja:
  XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 978-83-7717-265-0
  Data:
  konferencja 3-4 lipca
  Status:
  Opublikowana
 6. Kiełki roślin strączkowych jako nośnik L. plantarum - optymalizacja warunków otrzymywania symbiotyków
  Autorzy:
  MICHAŁ ŚWIECA, MONIKA KORDOWSKA-WIATER, MONIKA PYTKA, ŁUKASZ SĘCZYK
  Konferencja:
  XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN (rok: 2017, ), Wydawca: ydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 978-83-7717-265-0
  Data:
  konferencja 4-5 lipca
  Status:
  Opublikowana
 7. Ko-kultury Lactobacillus plantarum i kiełków fasoli mung – ocena potencjału przeciwutleniającego otrzymanych synbiotyków
  Autorzy:
  MICHAŁ ŚWIECA, MONIKA KORDOWSKA-WIATER, MONIKA PYTKA, MAŁGORZATA MIĘDLARZ, URSZULA ZŁOTEK, ANNA JAKUBCZYK
  Konferencja:
  XII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" (rok: 2016, ), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 31-149 Kraków, ul. Balicka 122
  Data:
  konferencja 22-23 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Legumes sprouts as vehicles for Lactobacillus acidophilus – optimization of synbiotic preparation
  Autorzy:
  MICHAŁ ŚWIECA, MONIKA KORDOWSKA-WIATER, MONIKA PYTKA, ŁUKASZ SĘCZYK, MAŁGORZATA SIKORA.
  Konferencja:
  AGRICULTURE & FOOD 2017 FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE (rok: 2017, ), Wydawca: Journal of International Scientific Publications www.scientific-publications.net
  Data:
  konferencja 20-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Lentil and adzuki bean sprouts as carriers for probiotic yeast Saccharomyces boulardii - evaluation of synbiotics quality
  Autorzy:
  M. Swieca, M. Kordowska-Wiater, M. Pytka, L. Seczyk, U. Gawlik-Dziki
  Konferencja:
  31st EFFoST International Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 13-16 listopada
  Status:
  Opublikowana
 10. Wpływ preparatów synbiotycznych opartych na kiełkach roślin strączkowych i L. plantarum na aktywność lipazy i ACE
  Autorzy:
  ANNA JAKUBCZYK, URSZULA ZŁOTEK, MAŁGORZATA SIKORA, MICHAŁ ŚWIECA
  Konferencja:
  XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 4-5 lipca
  Status:
  Opublikowana
 1. Żywe i martwe kultury Lactobacillus rhamnosus jako czynnik modyfikujący potencjał odżywczy i prozdrowotny kiełków soczewicy
  Autorzy:
  MICHAŁ ŚWIECA, BARBARA BARANIAK, URSZULA GAWLIK-DZIKI, ANNA JAKUBCZYK, URSZULA ZŁOTEK
  Książka:
  Rola procesów technologicznych w kształtowaniu jakości żywności (rok: 2016, tom: 1, strony: 268-276), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 31-149 Kraków, ul. Balicka 122
  Status:
  Opublikowana