Projekty finansowane przez NCN


Baza projektów to narzędzie, przy użyciu którego mogą Państwo wyszukać informacje dotyczące projektów finansowanych w konkursach NCN. Określenie projekty finansowane odnosi się do projektów, w przypadku których została już podpisana umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Centrum Nauki. W związku z tym w bazie nie figurują projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania, ale umowy jeszcze nie podpisano.

Projekty mogą być wyszukiwane za pomocą następujących kryteriów: jednostka realizująca, miejscowość, województwo, kierownik projektu, płeć, tytuł/stopień naukowy, kraj pochodzenia kierownika projektu, ID projektu, typ konkursu, konkurs, grupa nauk, panel, deskryptor oraz przyznana kwota finansowania, a także za pomocą słów kluczowych.

Narzędzie prezentuje podstawowe informacje o projekcie, zgodnie z powyższymi kryteriami. Ponad to można odnaleźć dane dotyczące liczby wykonawców w projekcie, daty rozpoczęcia realizacji projektu i czasu jego trwania, a także listę publikacji, które ukazały się w wyniku przeprowadzonych badań. Klikając w odpowiedni link, można również uzyskać wykaz innych projektów realizowanych w danej jednostce naukowej oraz wszystkich projektów kierowanych przez daną osobę w ramach konkursów NCN. Do każdego projektu przypisane są także słowa klucze, które odsyłają do projektów o podobnej tematyce badawczej.

Uwagi do wyszukiwarki proszę zgłaszać pod adresem bazaprojektow@ncn.gov.pl

Dane kierownika projektu i jednostki realizującej


Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Polityka cookies

Partnerzy