Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obowiązki ochronne państwa w stosunkach horyzontalnych w świetle Konstytucji RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

2013/11/B/HS5/03711

Słowa kluczowe:

prawa konstytucyjne obowiązki państwa ochrona efekt horyzontalny

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Monika Florczak-Wątor 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 90 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-18

Zakończenie projektu: 2018-07-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Protection of the Weaker Party to a Property Development Contract under Polish Law. Implementation of the Model of the State's Protective Duties in Practice
  Autorzy:
  Monika Florczak-Wątor
  Czasopismo:
  Teise (rok: 2019, tom: 110, strony: 147-157), Wydawca: Vilnius University Press
  Status:
  Opublikowana
 2. The Obligation of the State to Protect the Weaker Party in Horizontal Relations
  Autorzy:
  Monika Florczak-Wątor
  Czasopismo:
  ELTE Law Journal , Wydawca: Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  Status:
  Złożona
 3. The Role of the European Court of Human Rights in Promoting Horizontal Positive Obligations of the State
  Autorzy:
  Monika Florczak-Wątor
  Czasopismo:
  International and Comparative Law Review (rok: 2017, tom: vol. 17, No. 2, strony: 39-53), Wydawca: Palacky University Olomouc, Czech Republic in cooperation with DE GRUYTER OPEN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/iclr-2018-0014 - link do publikacji
 4. O niektórych niedoskonałościach mechanizmu ochrony praw jednostki w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym
  Autorzy:
  Monika Florczak-Wątor
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa Konstytucyjnego (rok: 2016, tom: 5, strony: 73-90), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15804/ppk.2016.05.05 - link do publikacji
 5. Obowiązek ochrony beneficjentów prawa do mieszkania jako "innego prawa majątkowego" w rozumieniu art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji
  Autorzy:
  Monika Florczak-Wątor
  Czasopismo:
  Gdańskie Studia Prawnicze (rok: 2018, tom: XL, strony: 169-184), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
 6. Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela
  Autorzy:
  Monika Florczak-Wątor
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (rok: 2018, tom: 1, strony: 119-131), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/rpeis - link do publikacji
 1. Obowiązek ochrony pluralistycznego charakteru społeczeństwa demokratycznego przez Państwo – Stronę Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
  Autorzy:
  Monika Florczak-Wątor
  Konferencja:
  59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP: Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne. (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Data:
  konferencja 12-14 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Obowiązek zapewnienia przez państwo poszanowania prywatności w stosunkach horyzontalnych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Autorzy:
  Monika Florczak-Wątor
  Konferencja:
  Horyzontalne Oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego
  Data:
  konferencja 19.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Monika Florczak-Wątor
  Książka:
  Obowiązki ochronne państwa w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (rok: 2018, tom: Nie dotyczy, strony: 291), Wydawca: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana