Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 252 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Społecznie nabyta informacja o lokalizacji pokarmu a mózgowa reprezentacja miejsca

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ4

  Kierownik: Mateusz Kostecki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Włókna szklane domieszkowane lantanowcami o hybrydowych właściwościach bioaktywnych i sensorowych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Agata Baranowska

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 3. Czynniki indukowane hipoksją a zaburzenia dojrzewania oligodendrocytów w modelu asfiksji neonatalnej in vitro

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: Justyna Janowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Nowe rozwiązanie metodyczne do analizy w czasie rzeczywistym wtórnych produktów utleniania olejów jadalnych wykorzystywa...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Tomasz Majchrzak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 5. Translokacja bakteriofagów jako składników mikrobiomu jelitowego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ6

  Kierownik: Aleksander Szymczak

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 6. Skracanie telomerów u długoterminowych biorców alogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych w porównaniu do ich dawc...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: Michał Czarnogórski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 7. Znaczenie oddziaływania FGF1/2 z białkiem p53 dla ich antyapoptotycznej aktywności

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: Agata Lampart

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 8. Nieformalne osiedla w Hawanie i proyectos comunitarios - wykluczenie społeczne i oddolne strategie jego przezwyciężania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Oskar Lubiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 9. Multi-omowe profilowanie krążacych mieloidalnych komórek supresorowych (cMDSCs) w raku nabłonkowym jajnika

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Karolina Okła

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski

 10. Funkcjonalność otulin wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście przemian krajobrazu i planowanego zagospodarowan...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Jakiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 11. Rozróżnienie skutków przewidywalności czasowej na odrębne rodzaje impulsywności u dzieci

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Inga Korolczuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 12. Dendrymer PAMAM jako nośnik mesalazyny dla zwiększenia efektywności terapii nieswoistych zapaleń jelit - badania in vitr...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: Michał Gorzkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 13. Rekonstrukcja paleoflory osadów górnokredowych z obszaru niecki północnosudeckiej na podstawie charakterystyki biomarker...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST10

  Kierownik: Magdalena Goryl

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 14. Zarządzanie talentami w kontekście pozytywnych zjawisk organizacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Daniel Gajda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania

 15. Zaawansowane techniki spektrometrii mas w badaniach oddziaływań nanocząstek zawierających zerowartościowe żelazo z subst...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: Justyna Wojcieszek

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 16. Rozwój umiejętności integracji litery z głoską u dzieci

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Plewko

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Modelowanie i ewolucja sekwencji kierujących do organelli pochodzenia endosymbiotycznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ2

  Kierownik: Katarzyna Sidorczuk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 18. Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Myślińska Szarek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 19. Przeciwzapalny efekt witaminy K - Mechanizm działania

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: Anna Kierońska

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 20. Modelowanie matematyczne dynamiki nieliniowej elementów czujników nanoelektromechanicznych w postaci elastycznych płyt i...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Vadim Krysko

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 21. Właściwości premii za ryzyko na rynku surowców

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Mateusz Mikutowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 22. Właściwości przeciwpasożytnicze oraz identyfikacja molekularnych tarcz docelowych nowych pochodnych tiosemikarbazydu i t...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ6

  Kierownik: Adrian Bekier

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Elektrotermiczny uśredniony model przełącznika diodowo-tranzystorowego z tranzystorem IGBT do analizy przetwornic DC-DC...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST7

  Kierownik: dr Paweł Górecki

  Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny

 24. Efekt dochodowy a decyzje gospodarstw domowych o podaży pracy - podejście quasi-eksperymentalne

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Jan Gromadzki

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 25. Badanie zjawiska tunelowania międzypasmowego między niskowymiarowymi gazami nośników w polowym tranzystorze tunelowym...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST7

  Kierownik: Piotr Wiśniewski

  Politechnika Warszawska, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

 26. Algorytmiczne aspekty przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych w systemach rozproszonych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: Karol Gotfryd

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 27. Zastosowanie metod krystalografii kwantowej do detekcji efektów relatywistycznych w strukturach kryształów z ciężkimi at...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: Sylwia Pawlędzio

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 28. Ocena efektów przewlekłego podawania nowego kandydata na lek przeciwpadaczkowy.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Makuch-Kocka

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu

 29. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna wielofunkcyjnych luminescencyjno-plazmonowo-magnetycznych nanokompozytów typu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: Przemysław Woźny

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 30. MAD-NLP: Wieloaspektowa diagnostyka modeli NLP

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: Barbara Rychalska

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 31. Badania modelowe dotyczące zastosowania pochodnych kwasów hydroksycynamonowych do stabilizacji olejów farmaceutycznych (...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Natalia Mikołajczak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 32. Długotrwały trening interwałowy o wzmożonej intensywności (HIIT) moduluje stan zapalny poprzez zmianę ekspresji specyfic...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: Paulina Małczyńska

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 33. Mechanizm transportu nośników ładunku w kompleksach z przeniesieniem ładunku wykazujących właściwości elektroluminescenc...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: Marian Chapran

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 34. miRNA jako potencjalne biomarkery w chorobach neuronu ruchowego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ2

  Kierownik: Filip Tomczuk

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 35. Dziecko i dzieciństwo w powojennej Polsce (1944-1956)

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: Marcin Gołąb

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 36. Konstytucyjna metylacja genu BRCA1 i jej związek z germinalnymi zmianami w regionie promotorowym i wzorem metylacji geno...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ1

  Kierownik: Karolina Prajzendanc

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

 37. Foto-grafemiczność. Kształtowanie się relacji między fotografią i poezją na przełomie XXI wieku na przykładzie polskiej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: Barbara Englender

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 38. Wczesne rozpoznanie ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych - jakie jest zna...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: Dorota Jaguś

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pierwszy wydział lekarski

 39. Analiza różnic profili transkryptomicznych oraz alternatywnych ścieżek regulacji transkrypcji w części gruczołowej przys...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ2

  Kierownik: Karol Makowczenko

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 40. Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: Adam Krysztofik

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 41. Biologia i systematyka antarktycznych szczepów bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Carnobacterium w świetle analiz fenoty...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Katarzyna Kosiorek

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 42. Badanie właściwości bezczujnikowego napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prą...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST7

  Kierownik: Filip Wilczyński

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 43. Zamieranie drzew a pielęgnacja zieleni - wpływ kontrastujących procesów na bioróżnorodność terenów miejskich

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Arkadiusz Fröhlich

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 44. Krystalizacja przeciwciał monoklonalnych przez wymuszone konwekcyjne odparowanie rozpuszczalnika

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Kołodziej

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny

 45. Stochastyczna dynamika anomalna w obszarze nieprzetłumionym.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST2

  Kierownik: Karol Capała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 46. Przegląd nieba i poszukiwanie asteroid bliskich Ziemi przy użyciu metody śledzenia syntetycznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST9

  Kierownik: Beata Rogowska

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 47. Wpływ wybranych regionów/motywów w genomie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora oraz zmiany gospodarzy w t...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Daria Budzyńska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 48. Międzygrupowa kooperacja i konflikt w grach konkurencyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Marta Sylwestrzak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 49. Proces instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Natalia Judzińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 50. Komplementarne wykożystanie GCxGC-MS i PTR-MS do monitorowania emisji lotnych związków organicznych podczas drukowania 3...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: Wojciech Wojnowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny