Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ generowania na pamięć kontekstu z perspektywy teorii przetwarzania odpowiedniego dla transferu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Nieznański

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 2. Praktycyzm krakowski a jego metafizyczne założenia

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Magdalena Płotka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 3. Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Mynarska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 4. Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Wielkiej Piątki Hofstee, de Raada i Goldberga

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Włodzimierz Strus

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 5. Ontologiczny argument Goedla: historia, modyfikacje, rozszerzenia i kontrowersje

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Kordula Świętorzecka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 6. Koncepcja odniesienia językowego oparta na pojęciu wyróżnienia

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr Wojciech Rostworowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 7. Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.)

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Tomczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 8. Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym ...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Małgorzata Najderska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 9. W stronę kołowego modelu narcyzmu

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 10. Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Monika Mynarska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 11. Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Radosław Rogoza

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 12. Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Ilona Skoczeń

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 13. Kolektywny narcyzm w modelu sprawczym-wspólnotowym: Wyznaczniki, korelaty i konsekwencje

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 14. Teorie modalności epistemicznych i ontycznych z pierwotnym pojęciem zmiany. Rozszerzenia logiki zmiany LC

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Marcin Łyczak

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 15. Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Ewa Skimina

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 16. Poszerzony fenotyp trafia na Tindera: Jak osobowość przejawia się w aplikacjach randkowych online

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr Peter Jonason

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 17. Związki nieformalne i urodzenia w kohabitacji.

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Mynarska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 18. Poszukiwanie początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: Maria Kłym

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 19. System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społ...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jan Cieciuch

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 20. "Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych s...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Tomczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 21. Francuska duchowość ateistyczna

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Joanna Skurzak

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 22. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Witold Płotka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 23. Funkcjonowanie pamięci u osób z dysleksją rozwojową

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Michał Obidziński

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 24. Teoria podwójnego przypominania jako nowa perspektywa w badaniach pamięci epizodycznej. Specyfika przetwarzania właściwo...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marek Nieznański

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej