Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sytuacje muzyczne w poezji polskiej XX wieku.

2013/11/B/HS2/02881

Słowa kluczowe:

literatura muzyka poezja polska XX wieku komparatystyka

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_11: Muzyka (twórczość, wykonawstwo, teoria muzyki), muzykologia

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Iwona Puchalska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 82 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Zakończenie projektu: 2017-11-30

Planowany czas trwania projektu: 34 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Maszyny muzyczne, maszyny poetyczne: urządzenia i nośniki fonograficzne w wierszach poetów polskich XX wieku
  Autorzy:
  Iwona Puchalska
  Czasopismo:
  Rocznik Komparatystyczny (rok: 2016, tom: 7, strony: 159-176), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/rk.2016.7-10 - link do publikacji
 2. Poeta "przed czymś nieznanym w samym sobie", czyli Kazimierz Wierzyński słuchający muzyki
  Autorzy:
  Iwona Puchalska
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2017, tom: z. 4 (343), strony: 377-389), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ruch-2017-0043 - link do publikacji
 3. Poetic Musicology Among Musical Discourses: The Poet as a Listener
  Autorzy:
  Iwona Puchalska
  Czasopismo:
  Rocznik Komparatystyczny (rok: 2018, tom: 9, strony: ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.18276/rk - link do publikacji
 4. Dźwiękowe medium, czyli o wątkach spirytystycznych w "poetyckiej muzykologii"
  Autorzy:
  Iwona Puchalska
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2016, tom: Z. 5 (338), strony: 579-589), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ruch-2017-0085 - link do publikacji
 1. Prawo dźwięków, prawo do dźwięków
  Autorzy:
  Iwona Puchalska
  Konferencja:
  Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 17-19 marca
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Iwona Puchalska
  Książka:
  Muzyka w okolicznościach lirycznych. Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku (rok: 2017, tom: -, strony: s. 1-306), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
 2. Fonografia jako źródło muzycznej (nie)pamięci
  Autorzy:
  Iwona Puchalska
  Książka:
  Mnemozyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki (rok: 2016, tom: 1, strony: 405-416), Wydawca: -
  Status:
  Opublikowana