Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Birla mandir - współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji

2013/09/B/HS1/02005

Słowa kluczowe:

świątynia hinduistyczna Birla mandir neoadwajtawedanta hindutwa duchowość uniwersalna mecenat artystyczny filantropia tolerancja inkluzywizm weda brahman powrót do tradycji modernizacja wizerunki bóstw i świętych/ascetów tworzenie przestrzeni świętej przez implikację społeczna odpowiedzialność korporacji

Deskryptory:

  • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
  • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marta Kudelska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 360 418 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-01-31

Zakończenie projektu: 2018-01-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Kamera. Za kwotę 6 000 PLN
  2. Drukarka. Za kwotę 2 000 PLN
  3. Dyktafon. Za kwotę 800 PLN
  4. Dysk przenośny (zewnętrzny). Za kwotę 500 PLN
  5. Skaner. Za kwotę 1 200 PLN
  6. Laptop z oprogramowaniem. Za kwotę 2 500 PLN
  7. Notebook z oprogramowaniem. Za kwotę 1 800 PLN