Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Birla mandir - współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji

2013/09/B/HS1/02005

Słowa kluczowe:

świątynia hinduistyczna Birla mandir neoadwajtawedanta hindutwa duchowość uniwersalna mecenat artystyczny filantropia tolerancja inkluzywizm weda brahman powrót do tradycji modernizacja wizerunki bóstw i świętych/ascetów tworzenie przestrzeni świętej przez implikację społeczna odpowiedzialność korporacji

Deskryptory:

 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marta Kudelska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 360 418 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-01-31

Zakończenie projektu: 2018-01-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kamera. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Drukarka. Za kwotę 2 000 PLN
 3. Dyktafon. Za kwotę 800 PLN
 4. Dysk przenośny (zewnętrzny). Za kwotę 500 PLN
 5. Skaner. Za kwotę 1 200 PLN
 6. Laptop z oprogramowaniem. Za kwotę 2 500 PLN
 7. Notebook z oprogramowaniem. Za kwotę 1 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. G.D. Birla – Bhagirath for the New India IF: 12
  Autorzy:
  Agata Świerzowska
  Czasopismo:
  The Polish Journal of the Arts and Culture" (rok: 2015, tom: 3, strony: 117-141), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 2. Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji IF: 5
  Autorzy:
  M. Kudelska, A. Staszczyk, A. Świerzowska
  Czasopismo:
  "Estetyka i Krytyka" seria: "The Polish Journal of the Arts and Culture" (rok: 2014, tom: 11 (3/2014), strony: 27-53), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 3. On the road to Great India : a program of national revival : the Saraswati temple in Pilani as an expression of the worldview of G.D. Birla IF: 13
  Autorzy:
  Kudelska Marta, Staszczyk Agnieszka, Świerzowska Agata
  Czasopismo:
  Politeja : pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok: 2016, tom: 1 (40), strony: 129-158), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/Politeja.13.2016.40.10 - link do publikacji
 4. Birla Mandir : badania nad współczesnymi przemianami hinduizmu
  Autorzy:
  Świerzowska Agata
  Czasopismo:
  Alma Mater (rok: 2016, tom: 187, strony: 58-61), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 5. Birla Mandirs : the contemporary Hindu temple complexes as an example of modernization by going back to tradition - 2015 fieldwork report
  Autorzy:
  Kudelska Marta, Staszczyk Agnieszka, Świerzowska Agata
  Czasopismo:
  The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series (rok: 2016, tom: 3, strony: 149-170), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. Birla mandir : współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok)
  Autorzy:
  Kudelska Marta, Świerzowska Agata, Staszczyk Agnieszka
  Czasopismo:
  The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series (rok: 2016, tom: 4, strony: 93-107), Wydawca: WUJ
  Status:
  Opublikowana
 7. Świątynie Birlów
  Autorzy:
  Kudelska Marta, Świerzowska Agata, Staszczyk Agnieszka
  Czasopismo:
  Polityka : pomocnik historyczny [wydanie specjalne] (rok: 2017, tom: 3, strony: 152-153), Wydawca: Polityka
  Status:
  Opublikowana
 8. Inspirations of Traditional Hindu Temple Architecture in the Birla Mandir in Renukoot IF: 4
  Autorzy:
  Staszczyk Agnieszka
  Czasopismo:
  Art of the Orient (rok: 2016, tom: 5, strony: 244-259), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 1. Idea odtwarzania tradycji indyjskiej na podstawie analizy założeń budowy kompleksów świątynnych Birla mandir
  Autorzy:
  Marta Kudelska, Agnieszka Staszczyk, Agata Świerzowska
  Książka:
  Kultury Wschodu w świecie procesów globalizacyjnych (rok: 2015, tom: 1, strony: 35-60), Wydawca: LIBRON
  Status:
  Opublikowana
 2. Wielka Świątynia Birlów w Delhi jako przykład indyjskiej sztuki narodowej (1933-1939)
  Autorzy:
  Kamińska-Jones Dorota, Staszczyk Agnieszka
  Książka:
  Azjatyckie pogranicza kultury i polityki (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  Kudelska Marta, Kamińska-Jones Dorota, Świerzowska Agata, Staszczyk Agnieszka
  Książka:
  The Temple Road Towards a Great India. Birla Mandirs as a Strategy for Reconstructing Nation and Tradition (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: bd), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Złożona