Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sztuczna natura - naturalna sztuka. Analiza fenomenu ogrodu z perspektywy filozofii współczesnej

2011/01/D/HS1/01661

Słowa kluczowe:

ogród krajobraz przyroda przestrzeń estetyka ekologia humanistyka nieantropocentryczna

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mateusz Salwa 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 89 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2014-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Historic Gardens as Places of Conflicting Values
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Czasopismo:
  Ethics in Progress Quarterly (rok: 2014, tom: 5, strony: 96-112), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/eip.2014.1.6 - link do publikacji
 2. The Garden as a Performance
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Czasopismo:
  Estetika: The Central European Journal of Aesthetics (rok: 2014, tom: 1, strony: 42-61), Wydawca: Uniwersytet Karola w Pradze
  Status:
  Opublikowana
 3. Współczesna estetyka przyrody – wybrane zagadnienia
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Czasopismo:
  Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (rok: 2014, tom: 4, strony: 17-33), Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych
  Status:
  Opublikowana
 4. O lice ziemi. Filozofia krajobrazu Jana Gwalberta Pawlikowskiego
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Czasopismo:
  Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej (rok: 2014, tom: 8, strony: -), Wydawca: Instytut Badań Literackich
  Status:
  Opublikowana
 1. The Garden - between art and ecology
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Konferencja:
  Proceedings of the European Society for Aesthetics (rok: 2014, ), Wydawca: European Society for Aesthetics
  Data:
  konferencja 19-21.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. The Garden as a Performance
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Konferencja:
  Annual Conference of European Society for Aesthetics (rok: 2013, ), Wydawca: European Society for Aesthetics
  Data:
  konferencja 19-21.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Ogród bez cienia
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Książka:
  Teoria literatury żywa (rok: 2015, tom: 7, strony: -), Wydawca: Instytut Germanistyki UW
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. -
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Książka:
  Rosario Assunto, Filozofia ogrodów. Antologia tekstów (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Officyna
  Status:
  Opublikowana
 3. Krajobraz jako doświadczenie estetyczne
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Książka:
  Krajobraz kulturowy (rok: 2014, tom: -, strony: 43-54), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
 4. Role ekspresji we współczesnej estetyce natury
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Książka:
  Od teorii etosu do ekspresji absolutnej. Spory o rolę ekspresji w dziejach sztuki i teorii sztuk (rok: 2015, tom: -, strony: 225-241), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 5. Motywy kantowskie w estetyce środowiskowej
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Książka:
  Aktualność estetyki Kanta (rok: 2016, tom: -, strony: 215-230), Wydawca: Wydawcnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 6. Ogród - kultura natury
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Książka:
  Próby z kulturoznawstwa krytycznego III (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Gardens and the aesthetics of sustainability
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Książka:
  Sustainable Art. Facing the Need for Regeneration, Responsibility and Relations (rok: 2016, tom: -, strony: 105-111), Wydawca: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako
  Status:
  Opublikowana
 8. Ogród jako miejsce pamięci
  Autorzy:
  Mateusz Salwa
  Książka:
  Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne (rok: 2014, tom: -, strony: 15-27), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana