Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dogonić nowowczesność. Sukcesy i niepowodzenia polityki modernizacji na ziemiach polskich od roku 1800 do dziś

2011/01/B/HS4/04795

Słowa kluczowe:

Polska modernizacja rozwój zacofanie nowoczesnosć polityka modernizacji historia gospodarcza Polski

Deskryptory:

 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS3_4: Historia gospodarcza
 • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Koryś 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 138 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Od socjalizmu do socjalizmu. Koncepcje reform gospodarczych w PRL po wybuchach społecznych w 1956 i 1980 r.
  Autorzy:
  Koryś Piotr, Tymiński Maciej
  Czasopismo:
  Dzieje Najnowsze (rok: 2016, tom: 4, strony: 125-140), Wydawca: IH PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. The state as an entrepreneur: reorientation of the economic policy of the Republic of Poland in late 1930s and the developing of state capitalism
  Autorzy:
  Piotr Koryś
  Czasopismo:
  Ekonomia (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Крепостная зависимость, панщина и их наследие в Польше, (Serfdom, Land Rent and their long term consequences in Poland
  Autorzy:
  Koryś Piotr
  Czasopismo:
  НЛО (New Literary Observer) (rok: 2016, tom: 141, strony: -), Wydawca: New Literary Observer
  Status:
  Opublikowana
 4. Stagnacja i wzrost na dalekich peryferiach Europy. Rozwój gospodarczy ziem polskich w "długim wieku XIX"
  Autorzy:
  Piotr Koryś
  Czasopismo:
  WISE Economic Working Papers (rok: 2015, ), Wydawca: WISE, Warszawa
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. The Tale of Two Emancipations. Consequences of Emancipation Reform and Abolishment of Serfdom in Congress Kingdom of Poland – An Institutional Analysis IF: 1,321
  Autorzy:
  Piotr Koryś
  Czasopismo:
  The Economic History Review , Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 1. Surowce naturalne a regionalny rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku (w obecnych granicach Polski)
  Autorzy:
  Koryś Piotr, Tymiński Maciej
  Konferencja:
  XI Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. (rok: 2016, ), Wydawca: GAJT
  Data:
  konferencja 20-22 maja 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Polityka nowoczesności w Galicji? Stańczycy a modernizacja
  Autorzy:
  Piotr Koryś
  Książka:
  Stańczycy - konserwatyzm, który przeminął? (tytuł roboczy) (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: OMP
  Status:
  Złożona
 2. Kategoriadobra wspólnego wdyskursiepublicznym II Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Piotr Koryś
  Książka:
  Dobro wspólne. Teoria i praktyka (rok: 2013, tom: nd., strony: 92-106), Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
  Status:
  Opublikowana
 3. Jak urządzić "przystanek niepodległość"? Spory o rolę państwa w gospodarce i modernizacji kraju w latach 1918-1939 - zarys problematyki
  Autorzy:
  Piotr Koryś
  Książka:
  Temat polemiki: Polska (rok: 2012, tom: nd., strony: 223-238), Wydawca: Ośrodek Myśli Politycznej
  Status:
  Opublikowana
 4. Gospodarka polska w międzywojniu. Rozwojowy sukces czy porażka?
  Autorzy:
  Piotr Koryś
  Książka:
  II Rzeczpospolita - czy to się mogło udać? (), Wydawca: Ośrodek Myśli Politycznej, Muzeum Historii Polski
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Na peryferiach rewolucji przemysłowej. Strukturalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego polskich regionów w XX wieku
  Autorzy:
  Koryś Piotr
  Książka:
  Polska jako peryferie (rok: 2016, tom: -, strony: 73-85), Wydawca: Scholar
  Status:
  Opublikowana
 6. W poszukiwaniu sposobu na nowoczesność. Rozwój i polityka rozwojowa w perspektywie historycznej
  Autorzy:
  Piotr Koryś
  Książka:
  Jaka modernizacja Polski: od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań? (rok: 2014, tom: tom 54, strony: 95-105), Wydawca: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, seria Wolność i Solidarność
  Status:
  Opublikowana