Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa

2011/01/B/HS1/00954

Słowa kluczowe:

chrześcijaństwo judaizm Talmud

Deskryptory:

 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
 • HS1_12: Religie świata

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Pilarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 59 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (17)
 1. Historia prześladowań Talmudu i jego cenzurowania
  Autorzy:
  Krzysztof Pilarczyk
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 237-291), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 2. Prześladowania Talmudu w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Robert Dublański
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 311-320), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 3. Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą (do 135 roku)
  Autorzy:
  Mariusz Rosik
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 69-103), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 4. Chrześcijaństwo syryjskie w starożytności w kontekście powstania Gemary babilońskiej
  Autorzy:
  Andrzej Mrozek
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 125-140), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 5. Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego
  Autorzy:
  Wojciech Kosior
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 359-383), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 6. Pandera & Stada and Jehoshua bar Parachya
  Autorzy:
  Edward Lipiński
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 51-66), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 7. Żydzi pod rządami Sasanidów
  Autorzy:
  Jerzy Ciecieląg
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 165-177), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 8. Rabiniczny wizerunek Jezusa i chrześcijaństwa w kontekście dialogu Kościoła z Żydami i judaizmem
  Autorzy:
  Waldemar Chrostowski
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 341-357), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 9. Jezus i chrześcijaństwo w prasie hebrajskiej i żydowskiej na początku XX wieku: casus Brennera
  Autorzy:
  Gideon Kouts
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 323-339), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 10. Negatywny obraz Żydów w starożytności klasycznej i jego uwarunkowania
  Autorzy:
  Przemysław Piwowarczyk
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 143-163), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 11. Pfefferkorn vs. Reuchlin - spór o Talmud i inne księgi hebrajskie w latach 1509-1520
  Autorzy:
  Łukasz Stypuła
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 293-310), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 12. Relacje judaizmu do chrześcijaństwa (i islamu) w ujęciu Majmonidesa
  Autorzy:
  Piotr Majdanik
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 219-233), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 13. "Toledot Jeszu" - przekaz talmudyczny o Jezusie i chrześcijanach w żydowskiej recepcji
  Autorzy:
  Jan Iluk
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 181-217), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 14. Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie
  Autorzy:
  Mirosław S. Wróbel
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 15-50), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 15. Targumy rabiniczne a chrześcijaństwo
  Autorzy:
  Marek Baraniak
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 105-124), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 16. Wokół dawnego i nownego rozumienia przekazu talmudycznego o Jezusie i chrześcijanach
  Autorzy:
  Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 387-401), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane
 17. Wstęp
  Autorzy:
  Krzysztof Pilarczyk
  Książka:
  Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek (rok: 2012, tom: 1, strony: 44024), Wydawca: Wydawnictwo Antykwa
  Status:
  Opublikowane