Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa religijna, historyczna, społeczna i dialogowa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Krzysztof Pilarczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 2. Wydanie krytyczne żydowskich manuskryptów aramejskiej Księgi Henocha z Qumran

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Henryk Drawnel SDB

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

 3. Izates i Helena z Adiabene. Orientalni królowie i królowe pomiędzy rodzimą tradycją a judaizmem.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Marciak

  Uniwersytet Jagielloński

 4. Kościół katolicki w Polsce wobec tematyki żydowskiej po II wojnie światowej (1945-1989)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Bożena Szaynok

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 5. Jehoshua Ozjasz Thon - Biografia intelektualna

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Shoshana Ronen

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Orientalistyczny

 6. Żydowskie życie religijne w Polsce (1944-1989)

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. August Grabski

  Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

 7. "Wyszedł zwyciężając i aby zwyciężyć" (Ap 6,2). Czasownik "NIKAN" w Apokalipsie Jana, jego konotacje oraz ich konteksty ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Łukasz Bergel

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny

 8. Historyczne i systematyczne związki między filozofią praktyczną Immanuela Kanta a judaizmem

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS1

  Kierownik: Wojciech Kozyra

  Uniwersytet Warszawski

 9. Mistyka i nowoczesność: ruch Chabad-Lubawicz w międzywojniu.

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Wojciech Tworek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 10. Mesjanizm żydowski a podmiotowość polityczna w pismach Waltera Benjamina i Giorgia Agambena

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: Piotr Sawczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 11. "Keter malchut" Szlomo ben Jehudy ibn Gabirola w kontekście kulturowym i filozoficznym XI wieku w Andaluzji.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: Łukasz Stypuła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 12. Życie i działalność rabina Szymona Dankowicza (1834-1910)

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Alicja Maślak-Maciejewska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Historyczny

 13. Karaimi i religia karaimska w średniowiecznych źródłach rabinicznych. Studium komparatywne i przekład Kuzari Judy Halewi...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marzena Zawanowska

  Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma