Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 276 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Bilans energetyczny niskotemperaturowej pirolizy odpadów organicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Stępień

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 2. Funkcje i mechanizmy koordynacji duetów i chórów w komunikacji chwastówki ubogiej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Mathieu Mahamoud-Issa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 3. Nanokryształy SrF2 współdomieszkowane jonami Pr3+, Mn2+ i Yb3+ : obserwacja i modelowanie transferu energii inicjowanego...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Karina Grzeszkiewicz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Charakterystyka molekularna wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych i jego udział w koinfekcji

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Maj-Paluch

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 5. Wpływ magnetycznych domieszek na stany związane w nadprzewodnikach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Szczepan Głodzik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 6. Ocena możliwości zachowania wsi olęderskich na terenach zagrożonych powodzią

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Kubiak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

 7. Koncepcja stworzenia świata materialnego w kwestiach 8-10 drugiej księgi komentarza Marsyliusza z Inghen do "Sentencji" ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: Paweł Superat

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 8. Przygotowanie edycji krytycznej komentarza Jana z Janduno do "De substantia orbis" Awerroesa

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: Łukasz Tomanek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 9. Stawanie się rodzicem więźnia. Proces radzenia sobie z doświadczeniem uwięzienia dorosłego dziecka w perspektywie badań ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Angelika Cieślikowska-Ryczko

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

 10. Ewolucja i geneza turmalinów wschodniej osłony metamorficznej granitu karkonoskiego rejonu Kowar-Czarnowa

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Mateusz Sęk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 11. Wpływ suplementacji betainą na skład ciała i wydolność fizyczną mężczyzn trenujących sporty szybkościowo-siłowe...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Emilia Zawieja

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 12. Historia grobami pisana. Przemiany w średniowiecznym obrządku pogrzebowym mieszkańców Małopolski

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Kubica-Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 13. Projektowanie metodami ab-initio barwników ESIPT wykazujących podwójną fluorescencje

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Grabarz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 14. Wpływ domieszkowania atomami pierwiastków o wysokiej masie atomowej na właściwości fizyko-chemiczne materiałów półprzewo...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Kamil Kaszyca

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 15. Sprawiedliwość naprawcza w prawie kontraktowym: analiza filozoficzno-prawna

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Szymon Osmola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 16. Wysiłek poznawczy w procesie samokontroli: rola procesu wartościowania oraz zmian w subiektywnym doświadczeniu zmęczenia...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Natalia Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 17. Płynność akcji na rynku kapitałowym i jej znaczenie dla finansów przedsiębiorstwa

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Szymon Stereńczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 18. Magnetyczno-ultradźwiękowe nagrzewanie przy zastosowaniu nanocząstek

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: Katarzyna Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 19. Miedź o strukturze ultradrobnoziarnistej do zastosowań jako przewodzące elementy konstrukcyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Marta Ciemiorek

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 20. Filozofia praw człowieka w świetle współczesnej metafizyki analitycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Szymon Mazurkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 21. Wpływ wybranych czynników demograficznych na wydatki socjalne i realizację stabilizacyjnej funkcji polityki fiskalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Szymańska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 22. Molekularny mechanizm przeciwnowotworowego działania wybranych NLPZ jako agonistów receptora PPAR gamma w eksperymentaln...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Adam Kazberuk

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 23. Kult przodków jako element transnarodowej sieci wsparcia rodzin wietnamskich w Wietnamie i w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Ewa Grabowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 24. Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewelina Kowalewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 25. Anizotropowe zagadnienie najmniejszego gradientu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST1

  Kierownik: Wojciech Górny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 26. Udział siarczanu indoksylu w zaburzeniach homeostazy układu kostnego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: Małgorzata Karbowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 27. Dyskursy cyberbezpieczeństwa w świetle zagrożeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Robert Siudak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 28. Rola endogennej urotensyny II kory nadnerczy szczura. Określenie mechanizmu regulacji jej sekrecji.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Karol Jopek

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny

 29. Wpływ stresu wywołanego separacją od matki na fizjologię i morfologię neuronów jądra niepewnego, jako struktury zaangażo...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: Anna Guguła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 30. Badanie zależności pomiędzy poziomem endogennych fitohormonów, a potencjałem morfogenetycznym w warunkach różnej jakości...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Monika Cioć

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 31. Wpływ wieku nabycia oraz poziomu biegłości językowej na aktywność mózgu podczas przetwarzania Polskiego Języka Migowego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Banaszkiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności - rola mentalizacji i empatii

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Paweł Łowicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 33. Rola retrogenów w regulacji splicingu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Magdalena Kubiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 34. Opracowanie modeli MES do analizy biomechanicznej stopy ze zniekształceniem koślawym palucha (hallux valgus) podczas cho...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Zhang Yan

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 35. Różnice indywidualne w przyswajaniu wielojęzycznej fonologii: Badanie wzdłużne u młodzieży

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Iga Krzysik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 36. Jak dostać pracę w świecie sztuk wizualnych? Analiza porównawcza czynników merytokratycznych i relacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Gromada

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 37. Badanie strukturalnych i funkcjonalnych neurokorelatów nowo odkrytych zaburzeń nieświadomego uczenia się motorycznego u ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: Adrian Chrobak

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 38. Nowe pochodne klopidogrelu - enancjoselektywna biosynteza oraz aktywność przeciwpłytkowa in vitro

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Adam Sikora

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 39. "Wpływ kontrolowanego czasu adsorpcji na kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego na powierzchniach stałych o różnej h...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Agata Wiertel-Pochopień

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 40. Wykorzystanie danych satelitarnych do homogenizacji pomiarów naziemnych promieniowania słonecznego dochodzącego do powie...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr Kinga Kulesza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 41. Dystrybucja 90Sr i 137Cs w organizmach fauny i flory obszarów polarnych w aspekcie topniejących lodowców jako wtórnego ź...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Michał Saniewski

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni

 42. Entomofauna zwabiona opadłymi owocami jako źródło pokarmu dla płazów

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Mikołaj Kaczmarski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 43. Badania numeryczne i eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych w warstwach granularnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Ewa Szymanek

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 44. Dysfunkcja wysp trzustkowych w cukrzycy typu 2 - rola kwasów tłuszczowych i mechanizmów epigenetycznych w utrzymaniu toż...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Aneta Dobosz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Toksyczność i biodegradacja broni chemicznej zatopionej w środowisku morskim

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Michał Czub

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 46. Analiza debat nt. stosunków polsko-rosyjskich z wykorzystaniem kategorii pola w rozumieniu Pierre'a Bourdieu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Andrzej Turkowski

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 47. Asymptotyczne własności skorelowanych błądzeń losowych z czasem ciągłym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Żórawik

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 48. Wpływ rodzaju oraz ilości użytego surfaktantu na właściwości wysokoporowatych rusztowań typu cementowego do zastosowań w...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Ewelina Cichoń

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 49. Charakter nowych modeli biznesowych i ich znaczenie dla rozwoju rynków tradycyjnych na przykładzie Airbnb

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Kristóf Gyódi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 50. Usiłowanie nieudolne przestępstwa w polskim prawie karnym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Berent

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji