Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowe rozwiązanie kwestii przesłania materiału kapłańskiego (P) w Pięcioksięgu

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Majewski

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 2. Weryfikacja dokonań ekumenicznych na obszarze Polski w okresie 1964 -2014

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Zdzisław Kijas OFM Conv

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 3. "Rozpoczęłam (...) mając tę książkę za mistrza" (Ż 4, 7). Ukryta obecność "Trzeciego abecadła duchowego" Francisca de Os...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS1

  Kierownik: Jacek Szewczyk

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 4. Ekumeniczne aspekty liturgii w posoborowych wspólnotach życia ewangelicznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Elżbieta Wrzała

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 5. Współczesne propozycje dla alternatywnych form sprawowania prymatu papieskiego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Damian Wąsek

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 6. Metodologiczna odnowa teologii dogmatycznej.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Robert Woźniak

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 7. Teologiczno - moralny aspekt depresji.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: Magdalena Kosowska

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 8. Realizacja charyzmatu trynitarskiego w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Maciej Kowalski

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 9. Ordynacja kobiet. Problemy i pytania otwarte w kontekście dialogu ekumenicznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Aldona Dydek

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 10. Formacja kapłańska w myśli i działalności Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Wojciech Mleczko

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny