Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola mikroRNA w mechanizmie hepatotoksyczności mikrocystyny-LR u ryb

2012/07/B/NZ9/01320

Słowa kluczowe:

Coregonus interferencja RNA mechanizm hepatotoksyczności mikrocystyna-LR microRNA pirosekwencjonowanie sieja toksykogenomika

Deskryptory:

 • NZ9_11: Zagrożenia i bezpieczeństwo biologiczne
 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe
 • NZ7_15: Toksykologia

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Paweł Brzuzan 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 618 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-13

Zakończenie projektu: 2016-06-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pojemnik do przechowywania próbek biologicznych w ciekłym azocie.
 2. Luminometr "GloMax 20/20 Luminometer w/Dual Auto-Injector (KT)" wraz z lampą (Light Standard) i dwoma modułami (Fluorescent Module UV, Fluorescent Module Blue). Za kwotę 85 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Intraperitoneal exposure of whitefish to microcystin-LR induces rapid liver injury followed by regeneration and resilience to subsequent exposures IF: 3,847
  Autorzy:
  Woźny, M., Lewczuk, B., Ziółkowska, N., Gomułka, P., Dobosz, S., Łakomiak, A., Florczyk, M., Brzuzan, P.
  Czasopismo:
  Toxicology and Applied Pharmacology (rok: 2016, tom: 313, strony: 68-87), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Illumina Sequencing Reveals Aberrant Expression of MicroRNAs and Their Variants in Whitefish (Coregonus lavaretus) Liver after Exposure to Microcystin-LR IF: 3,057
  Autorzy:
  Brzuzan, P., Florczyk, M., Łakomiak, A., Woźny, M.
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2016, tom: 11 (7), strony: e0158899), Wydawca: Public Library Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0158899 - link do publikacji
 3. miR-122-5p as a plasma biomarker of liver injury in fish exposed to microcystin-LR IF: 2,056
  Autorzy:
  Florczyk M., Brzuzan P., Krom J., Woźny M., Łakomiak A
  Czasopismo:
  Journal of Fish Diseases (rok: 2016, tom: 39, strony: 741-751), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jfd.12406 - link do publikacji
 4. Neurotoxicity of cyanobacterial toxins
  Autorzy:
  Florczyk, M., Łakomiak, A., Woźny, M., Brzuzan, P.
  Czasopismo:
  Environmental Biotechnology (rok: 2014, tom: 44835, strony: 26-43), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14799/ebms246 - link do publikacji
 5. C-myc in whitefish (Coregonus lavaretus): structure, expression and insights into possible posttranscriptional regulatory mechanism IF: 1,676
  Autorzy:
  Brzuzan, P., Kramer, C., Woźny, M., Łakomiak, A., Jakimiuk, E., Florczyk, M.
  Czasopismo:
  Fish Physiology and Biochemistry (rok: 2015, tom: 41(5), strony: 1255-1171), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10695-015-0077-2 - link do publikacji
 1. Obwodowe (cyrkulujące) mikroRNA jako nowe biomarkery uszkodzeń wątroby ryb przez toksyny sinicowe
  Autorzy:
  Florczyk, M., Brzuzan, P., Woźny, M., Piasecka, A.
  Konferencja:
  XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Olsztyn (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw Olsztynie
  Data:
  konferencja 16-19 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Obwodowe (cyrkulujące) mikroRNA jako nowe biomarkery uszkodzeń wątroby ryb przez toksyny sinicowe
  Autorzy:
  Florczyk, M., Brzuzan, P., Woźny, M., Piasecka, A.
  Konferencja:
  Inżynieria Akwakultury (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Data:
  konferencja 2-4 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Zmiany wskaźników biochemicznych krwi i w budowie histologicznej wątroby siei (Coregonus lavaretus, L.) pod wpływem ekspozycji na mikrocystynę-LR
  Autorzy:
  Woźny, M., Gomułka, P., Lewczuk, B., Dobosz, S., Brzuzan, P.
  Konferencja:
  XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Olsztyn (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Data:
  konferencja 16-19 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Histopathological and ultrastructural liver changes accompanied by biochemical alterations in the plasma of whitefish (Coregonus lavaretus, L.) after long-term exposure to microcystin-LR
  Autorzy:
  Woźny,M., Lewczuk, B., Ziółkowska, N., Gomułka, P., Dobosz, S., Florczyk, M., Brzuzan, P.
  Konferencja:
  51 Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Porto, Portugalia (rok: 2015, ), Wydawca: Toxicology Letters
  Data:
  konferencja 13-16 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Rola mikroRNA w hepatotoksyczności wybranych zanieczyszczeń środowiska
  Autorzy:
  Brzuzan, P.
  Konferencja:
  XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Olsztyn, (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazursk iw Olsztynie
  Data:
  konferencja 16-19 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ mikrocystyny-LR na obraz histologiczny wątroby siei pospolitej (Coregonus lavaretus, L.)
  Autorzy:
  Lewczuk, B., Woźny, M., Ziółkowska, N., Florczyk, M., Brzuzan, P.
  Konferencja:
  XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Discovery and characterization of miRNAs in whitefish (Coregonus lavaretus) challenged with microcystin-LR
  Autorzy:
  Brzuzan, P., Florczyk, M., Łakomiak, A., Woźny, M.
  Konferencja:
  51 Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Porto, Portugalia (rok: 2015, ), Wydawca: Toxicology Letters
  Data:
  konferencja 13-16 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Zmiany w ultrastrukturze wątroby siei pospolitej (Coregonus lavaretus, L.) po podaniu mikrocystyny-LR
  Autorzy:
  Lewczuk, B., Woźny, M., Przybylska-Gornowicz, B., Florczyk, M., Brzuzan, P.
  Konferencja:
  XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana