Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie markerów genetycznych w ochronie bioróżnorodności głowacicy w Polsce

2014/15/N/NZ9/01515

Słowa kluczowe:

głowacica fragmenty mikrosatelitarnego DNA mitochondrialny genom genotypowanie sekwencjonowanie PCR

Deskryptory:

  • NZ9_5: Naukowe podstawy rybactwa
  • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcin Kuciński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-06

Zakończenie projektu: 2017-08-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. 8-kanałowa pipeta elektroniczna z regulacją dysz pobierających 0.5-12.5 µl. Za kwotę 6 000 PLN