Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie markerów genetycznych w ochronie bioróżnorodności głowacicy w Polsce

2014/15/N/NZ9/01515

Słowa kluczowe:

głowacica fragmenty mikrosatelitarnego DNA mitochondrialny genom genotypowanie sekwencjonowanie PCR

Deskryptory:

 • NZ9_5: Naukowe podstawy rybactwa
 • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcin Kuciński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-06

Zakończenie projektu: 2017-08-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 8-kanałowa pipeta elektroniczna z regulacją dysz pobierających 0.5-12.5 µl. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Phylogenetic status of European huchen (Hucho hucho) based on mtDNA analysis IF: 0,667
  Autorzy:
  Marcin Kucinski, Dorota Fopp-Bayat, Dana Zivna, Tomasz Liszewski, Viktor Schwinger, Ievgen Lebeda
  Czasopismo:
  Acta Ichthyologica Et Piscatoria , Wydawca: Scientific Society of Szczecin
  Status:
  Złożona
 2. Application of mtDNA markers for European huchen (Hucho hucho Linnaeus, 1758) management in Poland IF: 0,741
  Autorzy:
  Marcin Kuciński, Dorota Fopp-Bayat, Dana Zivna, Tomasz Liszewski, Viktor Svinger, Ievgen Lebeda
  Czasopismo:
  Czech Journal of Animal Science (rok: 2015, tom: 12, strony: 564-570), Wydawca: Czech Academy of Agricultural Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17221/8599-CJAS - link do publikacji