Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biotechnologia rozrodu i podchowu minoga rzecznego Lampetra fluviatilis (L.) w warunkach kontrolowanych

2013/09/B/NZ9/03130

Słowa kluczowe:

minóg rzeczny rozród larwy podchów analiza genetyczna obserwacje behawioralne rozrodu

Deskryptory:

 • NZ9_5: Naukowe podstawy rybactwa
 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Roman Kujawa 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 534 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-24

Zakończenie projektu: 2017-08-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Nasadka fluoroscencyjna do mikroskopu Olympus BX51. Za kwotę 41 500 PLN
 2. Profesjonalny aparat cyfrowy, obiektywy, statyw z oświetleniem. Za kwotę 56 000 PLN
 3. Specjalistyczna kamera z funkcją slow motion dla full HD z oprzyrządowaniem.
 4. Koncentratory tlenu.
 5. Zestaw do cyfrowej analizy obrazu. Za kwotę 12 000 PLN
 6. Mikroskopowy oświetlacz LED (2 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 7. Podwodna kamera. Za kwotę 14 500 PLN
 8. Specjalistyczny rekorder Odyssey 7Q.
 9. Przenośny terenowy rejestrator GPS. Za kwotę 12 000 PLN
 10. Podwodne lampy oświetleniowe (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
 11. Ultrasonograf Draminski 4 vet z sondą liniową o częstotliwości 6-14 MHz.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. The first data on the genetic diversity of river lamprey Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) from the Vistula river and Vistula lagoon in Poland
  Autorzy:
  Fopp-Bayat D., Kuciński M., Kujawa R.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Natural Sciences (rok: 2018, tom: 33(1), strony: 115-129), Wydawca: UWM
  Status:
  Opublikowana
 2. Use of ultrasonography to determine sex in sexually immature European river lamprey Lampera fluviatilis (L.) IF: 1,647
  Autorzy:
  Kujawa R., Nowosad J., Biegaj M., Cejko Irena B., Kucharczyk D.
  Czasopismo:
  Animal Reproduction Science (rok: 2019, tom: 204, strony: 95-100), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. Reproduction of endangered river lamprey (Lampetra fluviatilis) in controlled conditions IF: 1,647
  Autorzy:
  R. Kujawa, B.I. Cejko, D. Fopp-Bayat, S. Judycka, K. Glińska-Lewczuk, C.M. Timofte, J. Nowosad, D. Kucharczyk
  Czasopismo:
  Animal Reprodution Science (rok: 2019, tom: 203, strony: 75-83), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 4. The effect of different ambient temperature on river lamprey (Lampetra fluviatlis) egg and sperm production under controlled condition IF: 1,505
  Autorzy:
  Cejko B.I., Judycka S., Kujawa R.
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Biology (rok: 2016, tom: 62, strony: 70-75), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
 5. Rearing river lamprey Lampetra fluviatilis (L.) larvae under controlled conditions as a tool for restitution of endangered populations IF: 1,095
  Autorzy:
  Roman Kujawa, Dorota Fopp-Bayat, Beata I. Cejko, Dariusz Kucharczyk, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Krystian Obolewski, Mateusz Biegaj
  Czasopismo:
  Aquaculture International (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10499-017-0190-6 - link do publikacji
 1. Rearing of river lamprey Lampetra fluviatilis larvae fed with the livefeed Artemia spp. under controlled conditions
  Autorzy:
  Roman Kujawa, Mateusz Biegaj, Beata I. Cejko, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Bogdan Lewczuk
  Konferencja:
  World Aquaculture 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 26-30 czerwca, Cape Town, South Africa
  Status:
  Opublikowana
 2. Reproduction of the river lamprey Lampetra fluviatilis (L.) under controlled conditions as an opportunity to restore this endangered species
  Autorzy:
  Roman Kujawa, Beata Irena Cejko, Dorota Fopp-Bayat, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Cristina Maria Timofte
  Konferencja:
  EcoFil Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Vydal a vytiskl Tribun EU, s.r.o.
  Data:
  konferencja 8-11 Września,
  Status:
  Opublikowana
 3. Quality of river lamprey (Lampetra fluviatilis) sperm collected from males kept in different temperatures under artificial condition
  Autorzy:
  Cejko B.I., Judycka S., Kujawa R.
  Konferencja:
  5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes (rok: 2015, ), Wydawca: Department of Life and Environmental Sciences, Ancona, Italy
  Data:
  konferencja 7-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. The embryonic development of the river lamprey Lampetra fluviatilis L. in controlled conditions
  Autorzy:
  Kujawa R., Bednarowicz J., Furgała-Selezniow G., Biegaj M.
  Konferencja:
  XXXII Konferencja Embriologiczna Rośliny - Zwierzęta – Człowiek (rok: 2016, ), Wydawca: KON Tekst Publishing House
  Data:
  konferencja Wojsławice 18-21 maja 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Effect of hydrodynamic conditions on habitat preferences of lamprey larvae (Lampetra spp.)
  Autorzy:
  Roman Kujawa, Katarzyna Glińska – Lewczuk, Paweł Burand, Mateusz Biegaj, Paweł Sowiński, Bogdan Lewczuk, Beata I. Ceiko
  Konferencja:
  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROLOGICAL SCIENCES - Port Elizabeth, South Africa (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja July 10-14, 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. The initial rearing of river lamprey larvae Lampetra fluviatilis (L.) under controlled conditions as a chance for restitution of endangered population
  Autorzy:
  Kujawa R., Cejko Beata I., Fopp-Bayat D., Kucharczyk D., Glińska-Lewczuk K., Obolewski K., Biegaj M
  Konferencja:
  International Conference on Clean Water, Air & Soil (CleanWAS 2015) Sunway Lagoon, Petaling Jaya Malaysia (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja August 28-30
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Minóg strumieniowy
  Autorzy:
  R. Kujawa
  Książka:
  Przyroda Polska (rok: 2016, tom: 4, strony: 14-15), Wydawca: Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody
  Status:
  Opublikowana
 2. Preferencje siedliskowe larw minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis).
  Autorzy:
  Kujawa R., Biegaj M., Juchno D.
  Książka:
  Wylęgarnictwo, podchowy ryb i zarybienia (rok: 2016, tom: -, strony: 117-129), Wydawca: Wyd. IRS
  Status:
  Opublikowana
 3. Wstępne badania dotyczące możliwości rozrodu minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) w warunkach kontrolowanych
  Autorzy:
  Kujawa Roman
  Książka:
  Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność (rok: 2014, tom: brak numeracji, strony: 209-215), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 4. Rozwój larwalny minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) w warunkach kontrolowanych - badania wstępne
  Autorzy:
  Kujawa R., Grażyna Furgała-Selezniow Beata I. Cejko, Dorota Fopp-Bayat, Mateusz Biegaj
  Książka:
  Podchowy organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania, perspektywy (rok: 2015, tom: brak numeracji, strony: 171-177), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 5. Wstępne badania dotyczące podchowu larw minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) w warunkach kontrolowanych
  Autorzy:
  Kujawa R., Beata I. Cejko, Grażyna Furgała-Selezniow, Dorota Fopp-Bayat, Mateusz Biegaj
  Książka:
  Podchowy organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania, perspektywy (rok: 2015, tom: brak numeracji, strony: 163-170), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 6. -
  Autorzy:
  Red. Roman Kujawa
  Książka:
  Minóg rzeczny (rok: 2017, tom: -, strony: 317), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 7. Charakterystyka nasienia minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) - badania wstępne
  Autorzy:
  Beata I. Cejko, Sylwia Judycka, Roman Kujawa
  Książka:
  Podchowy organizmów wodnych – osiagnięcia, wyzwania, perspektywy (rok: 2015, tom: brak numeracji, strony: 189-197), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 8. Rzeczny wampirek
  Autorzy:
  Roman Kujawa
  Książka:
  Przyroda Polska (rok: 2015, tom: 4, strony: 20-21), Wydawca: Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody
  Status:
  Opublikowana