Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 21 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Determinanty aktywności marketingowej polskich miast

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: Sebastian Brańka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 2. Model oceny efektywności sieci biznesowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Barczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 3. Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Adam Stabryła

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 4. Badania nad mechanizmami współzależności na rynkach finansowych - nieliniowe, asymetryczne współzależności stochastyczne...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mateusz Pipień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 5. Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartości...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartosz Kurek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 6. Struktura i dynamika grupowa naczelnych organów kierownictwa jako determinanty efektywności przedsiębiorstwa

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Małgorzata Marchewka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 7. Odporne procedury decyzyjne w badaniach strumieni danych ekonomicznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Daniel Kosiorowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 8. Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Kwiatkowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 9. Zależności przyczynowe między cenami towarów oraz wskaźnikami makroekonomicznymi i finansowymi w kontekście zmian strukt...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sławomir Śmiech

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 10. Ekonometria wahań cyklicznych - cykle koniunkturalne i finansowe oraz analiza ich wzajemnych powiązań

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mateusz Pipień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 11. Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Papież

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 12. Zastosowanie i estymacja modeli DSGE drugiej generacji

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: Anna Sulima

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 13. Instytucjonalizacja wzorców zrównoważonej produkcji w branży paliwowo-energetycznej.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adriana Paliwoda-Matiolańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 14. Najstarsze przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Ziarkowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 15. Analiza efektywności technicznej i kosztowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004 - 2011 - zastosowanie stochastyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: Andrzej Pisulewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 16. Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowsk...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: Beata Osiewalska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 17. Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w internecie.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Myrda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 18. Wnioskowanie bayesowskie w modelach STVECM - zastosowania w badaniach nad kursem walutowym

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: Adrian Burda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 19. Analiza współpracy firm turystyki biznesowej z dostawcami wybranych wysoko specjalistycznych usług biznesowych (WSUB) w ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Borodako

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 20. Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Roman Huptas

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 21. Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Łapczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania