Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Żydzi we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1914). Pomiędzy tradycją a modernizacją

2012/07/B/HS3/03729

Słowa kluczowe:

Żydzi asymilacja akulturacja syjonizm modernizacja tradycjonalizm

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Sroka 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 95 290 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2016-03-09

Planowany czas trwania projektu: 32 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Stowarzyszenie Humanitarne "Leopolis" we Lwowie (1899-1938). Główne kierunki działalności
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historyczny (rok: 2016, tom: R. CXXIII, nr 1, strony: 45-69), Wydawca: Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
  Status:
  Opublikowana
 2. Members of the "Leopolis" Humanitarian Society in Lvov (1899-1938). A Group Portrait
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Czasopismo:
  Scripta Judaica Cracoviensia (rok: 2014, tom: 12, strony: 99-119), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843925SJ.14.008.2814 - link do publikacji
 1. Źródła do badań nad historią epidemii i profilaktyki przeciw epidemiologicznej w miastach, na przykładzie Krakowa i Lwowa w XIX wieku
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Konferencja:
  Pandemie, epidemie i zarazy a historia. Metodologiczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe konsekwencje ich występowania w dziejach (od średniowiecza po XX wiek) (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  Data:
  konferencja 22-23 października
  Status:
  Opublikowana
 1. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Łukasz Tomasz Sroka
  Książka:
  In the light of Vienna Jews in Lviv - between tradition and modernization (1867-1914) (rok: 2017, ), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Przyjęta do publikacji