Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Konteksty 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy - zachowania - nastroje.

2011/01/B/HS3/03121

Słowa kluczowe:

wojna okupacja postawy zachowania nastroje codzienność,

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Chrobaczyński 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 34 775 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2013-11-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop. Za kwotę 3 500 PLN
 2. oprogramowanie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (1)
 1. Wstęp; Rozdział I. Konteksty przełomu 1944/1945 jako problem badawczy; Rozdział II. Perspektywa końca wojny i okupacji w świadomości, postawach, zachowaniach oraz wyborach społeczeństwa; Kalendarium i komentarze: 2 I 1944 – 9 V 1945; Rozdział III. "Burza" i dramat powstania warszawskiego; Rozdział IV. Rewolucja czy tylko rewolta? PKWN i jego Manifest; Rozdział V. Dwie codzienności – Polska PKWN-owska i Polska pod niemiecką okupacją. Polaryzacja postaw, mentalności i wyborów; Rozdział VI. Dramat Wojska Polskiego. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. "Bez mundurów my żołnierze" – wojsko konspiracyjne i "spóźnieni do Andersa"; Rozdział VII. Przegrani zwycięzcy. Polski finał II wojny światowej. Społeczna trauma. Trudny czas wyborów i opowiedzenia się; Epilog: Stalinizm: okupacja – niepodległość – suwerenność. Dylematy postaw, zachowań i wyborów społecznych; Zakończenies; Wykorzystane źródła i bibliografia
  Autorzy:
  Jacek Chrobaczyński
  Książka:
  Konteksty przełomu 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy-zachowania-nastroje (rok: 2015, tom: -, strony: 681), Wydawca: Wydawnictwo Universitas
  Status:
  Opublikowana