Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rekrutacja i skład społeczno-demograficzny regionalnych elit samorządowych w latach 1998-2014

2013/11/B/HS6/01196

Słowa kluczowe:

elity regionalne samorządy podziały społeczno-polityczne (clevages) koalicje rekrutacja skład społeczno-demograrficzny elit.

Deskryptory:

 • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna
 • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
 • HS5_8: Polityka regionalna

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tatiana Majcherkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 47 021 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-12

Zakończenie projektu: 2019-02-11

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. TWORZENIE KOALICJI REGIONALNYCH A EWOLUCJA SYSTEMU WIELOPOZIOMOWEGO W OPINII MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW OD I DO V KADENCJI
  Autorzy:
  Tatiana Majcherkiewicz
  Czasopismo:
  "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" (rok: 2018, tom: VOL.57, strony: 54-77), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek ul. Lubicka 44 87-100 Toruń
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15804/athena.2018.57.04 - link do publikacji
 2. Koalicje regionalne w perspektywie rządzenia wielopoziomowego
  Autorzy:
  Tatiana Majcherkiewicz
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2017, tom: 45, strony: 33-56), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Funkcjonowanie systemu wielopoziomowego w Polsce na przykładzie relacji pomiędzy poziomem wojewódzkim a lokalnym
  Autorzy:
  Tatiana Majcherkiewicz
  Czasopismo:
  Wrocławskie Studia Politologiczne (rok: 2020, tom: 28, strony: 20-31), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/1643-0328.28.2 - link do publikacji
 4. Kariery polityków regionalnych i nowe ścieżki karier w ujęciu teorii rządzenia wielopoziomowego
  Autorzy:
  Tatiana Majcherkiewicz
  Czasopismo:
  Studia Regionalne i Lokalne (rok: 2017, tom: 2, strony: 69-87), Wydawca: Uniwersytet Warszawski Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/150949956804 - link do publikacji
 5. Polish Regional Elite Career Paths and the Impact of a Multilevel System
  Autorzy:
  Tatiana Majcherkiewicz
  Czasopismo:
  "Politics in Central Europe" The Journal of the Central European Political Science Association (rok: 2020, tom: vol 16, no. 1, strony: 283-306), Wydawca: The Journal of the Central European Political Science Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/pce-2020-0013 - link do publikacji
 6. Wybory regionalne jako wybory drugorzędne a perpektywa rządzenia wielopoziomowego
  Autorzy:
  Tatiana Majcherkiewicz
  Czasopismo:
  Przegląd Politologiczny (rok: 2018, tom: 1, strony: 171-190), Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pp.2018.23.1.12 - link do publikacji
 7. Wzory tworzenia wojewódzkich koalicji samorządowych a skład polityczny zarządów województw w latach 1998–2014
  Autorzy:
  Tatiana Majcherkiewicz
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2016, tom: 2 (42), strony: 113-144), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowana
 8. Marszałkowie województw jako politycy regionalni
  Autorzy:
  Tatiana Majcherkiewicz
  Czasopismo:
  Studia Humanistyczne AGH (rok: 2017, tom: T. 16, nr 3, strony: 79-103), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/human.2017.16.3.79 - link do publikacji
 1. -
  Autorzy:
  Tatiana MAJCHERKIEWICZ
  Książka:
  Politycy i polityka regionalna w systemie wielopoziomowym. Koalicje regionalne, dobór regionalnych elit samorządowych, modele polityki regionalnej; role aktorów i wzory karier (rok: 2021, tom: -, strony: 500), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana