Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ilościowe i jakościowe korelacje pomiędzy fizycznymi aspektami obciążeń dynamicznych laminatów metalowo-włóknistych a zj...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Patryk Adam Jakubczak

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 2. Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marek Romanowicz

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Mechaniczny

 3. Badanie właściwości kompozytów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 4. Mechanika sprzężonych zjawisk dyssypatywnych w materiałach anizotropowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Artur Władysław Ganczarski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 5. Degradacja własności na skutek rozwoju faz ekspansywnych w kompozytach budowlanych z mikrostrukturą

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 6. Badania zniszczeń radiacyjnych w strukturach półprzewodnikowych przy zastosowaniu wiązki elektronów o ultra-niskiej ener...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Iwona Jóźwik-Biała

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 7. Badania numeryczne i doświadczalne ściskanych kompozytowych płyt z centralnym wycięciem

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Falkowicz

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 8. Eksperymentalna ocena zniszczenia struktur zbudowanych z materiałów gradientowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 9. Predykcja i analiza zniszczeń w ściskanych laminatach zdegradowanych uderzeniami z niską prędkością

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Adrian Karol Gliszczyński

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 10. Badania eksperymentalno-numeryczne wrażliwości ściskanych cienkościennych słupów kompozytowych na nieosiowość obciążenia...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Hubert Jacek Dębski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 11. Stan zakrytyczny i nośność cienkościennych kompozytowych belek-słupów z uszkodzeniami eksploatacyjnymi

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Kubiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny