Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 50 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wina greckie w starożytnej Italii: konsumpcja, dystrybucja oraz aspekty społeczne i ekonomiczne

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paulina Alicja Komar

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 2. Nieliniowa analiza przemieszczeń skrzydła motyla w lepkim przepływie w locie trzepoczącym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Zuzanna Kunicka

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 3. Badanie struktur nieliniowych i procesów przyspieszania cząstek w otoczeniu ziemskiej fali uderzeniowej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr Krzysztof Stasiewicz

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 4. Analiza turbulencji w plazmie kosmicznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Marian Macek

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 5. Fale magnetohydrodynamiczne i dynamika plazmy w obszarach spokojnych Słońca i dziurach koronalnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Murawski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 6. Annona militaris i pastus militum. System dostaw śródziemnomorskiego wina i oliwy do legionowych garnizonów w rzymskich ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 7. Pole wiatru archipelagu Svalbard w świetle projekcji zmian klimatu z zastosowaniem dynamicznego downscalingu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr Maciej Kryza

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 8. Korelacja genetyczna ropa - gaz ziemny i procesy wtórne w utworach kredowo-dolnomioceńskich Karpat polskich i ukraińskic...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jerzy Kotarba

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 9. Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Maria Zalewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 10. Asymetria kierunkowa skrzydeł pszczoły miodnej

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Adam Tofilski

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ogrodniczy

 11. Analiza czynników kształtujących jakość winogron i win

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Aneta Wojdyło

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

 12. To twoja wina. Wpływ atrybucji i przekonań na temat możliwości kontroli nad akcentem w mowie na ocenę osób mówiących z a...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Hansen

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 13. Właściwości fizyko-chemiczne i antyoksydacyjne wybranych odmian winogron i produkowanych z nich win w rejonie Polski poł...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Ireneusz Tomasz Kapusta

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

 14. Mechanizmy i tempo spontanicznej regeneracji zbiorowisk leśnych po zaburzeniach wywołanych przez wiatr

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Szwagrzyk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 15. Polski udział w misji kosmicznej NASA Interstellar Boundary Explorer (IBEX): astronomia atomów neutralnych

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Maciej Stanisław Bzowski

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 16. Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświad...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 17. "Kto wygrywa a kto przegrywa w parlamentarnych wyborach: Od formalnej teorii do analiz empirycznych"

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joshua Kjerulf Dubrow

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 18. Zastosowanie nowoczesnych metod fizyko-chemicznych oraz cyfrowej analizy obrazu w procesie dokumentacji, badania i konse...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Luiza Walczak

  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 19. Badania zderzeń jonów i atomów z cząsteczkami występującymi w atmosferze i materii międzygwiazdowej

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Sławomir Werbowy

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 20. Reprezentacje historii jako uwarunkowania kontaktu międzygrupowego.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Kamil Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 21. Monitoring fermentacji alkoholowej (pod kątem produkcji wina) za pomocą (bio)hybrydowego elektronicznego języka

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Anna Kutyła-Olesiuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 22. Analiza wpływu falowania podgrawitacyjnego i wiatrowego na przebudowę dna i brzegu morskiego - rozbudowa i weryfikacja m...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Marcin Różyński

  Instytut Budownictwa Wodnego PAN

 23. Reżim wiatrowy plaży i jego wpływ na tworzenie wydm przednich

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Joanna Rotnicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 24. Media jako przestrzeń deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych kwestii energetyki: bu...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Wagner

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 25. Monografia twórczości Jana Henryka Rosena (1891–1982) wraz z katalogiem dzieł

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Wolańska

  Collegium Artium

 26. Ocena zdolności protekcyjnych rezweratrolu i kwercetyny w modelach neurotoksyczności indukowanej glinem i manganem

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Maciej Tadeusz Gawlik

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 27. AKSJOLOGICZNE I ETYCZNE PODSTAWY "PODWÓJNEGO PROCESU". NOWA KONCEPTUALIZACJA IDEI TEORETYCZNEJ I JEJ EMPIRYCZNA WERYFIKA...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Piotr Radkiewicz

  Instytut Psychologii PAN

 28. Demonstrator klapki mechanizacji skrzydła typu "Butterfly Wing" z wykorzystaniem materiału magnetoreologicznego.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Paweł Skalski

  INSTYTUT LOTNICTWA

 29. Osiągnięcie realizmu brzmieniowego w samplingowej syntezie dźwięku grupy dętej orkiestry symfonicznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Rafał Jacek Delekta

  Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

 30. Obraz "anus ebria et delirans" w kulturze europejskiej (średniowiecze - XIX wiek).

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Katarzyna Hobot-Marcinek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 31. Badanie wpływu magnetosferycznych wiatrów na otoczenie pulsarów znajdujących się w różnych stadiach ewolucji

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Anna Zajczyk

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 32. Opracowanie modelu prognostycznego zmian morfodynamicznych w strefie brzegowej morza

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Gabriela Gic-Grusza

  Uniwersytet Gdański

 33. Normal_x000D_ 0_x000D_ 21_x000D_ _x000D_ _x000D_ Badanie mikro samolotu ze skrzydłem pasmowym i śmigłem pchającym

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jacek Mariusz Mieloszyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 34. Wpływ wiatrów napędzanych promieniami kosmicznymi na galaktyki dyskowe i ewolucję ich momentu pędu

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr Nicolas Peschken

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 35. Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Buliński

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 36. Eksploracja materiałów hierarchicznych jako katalizatorów rozkładu polietylenu, polipropylenu oraz polichlorku winylu do...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Kinga Góra-Marek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 37. Wpływ nanomateriałów fotoaktywnych na stabilność mikrobiologiczną i skład chemiczny soku winogronowego i wina

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Kamila Pachnowska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Fizykochemii Nanomateriałów

 38. Język pamięci: kulturowe i społeczno-polityczne konsekwencje romantycznego projektu pamięci

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grzegorz Marzec

  Instytut Badań Literackich PAN

 39. SIC-WIN: Reactivity of SIlicon-alloy/C-material system: Wetting versus INfiltration

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: ST8

  Kierownik: Dr Donatella Giuranno

  Instytut Odlewnictwa

 40. Obciążenie historią: badania nad poczuciem winy i wybaczaniem w relacjach polsko-niemieckich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Penczek-Zapała

  Instytut Psychologii PAN

 41. Edycja księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737), APKr. dep. 67

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Piotr Mikuła

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 42. "Prawa" młodzież w Internecie. Tożsamość i socjalizacja polityczna młodych skrajnie prawicowych aktywistów.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Maria Gondek

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 43. Edycja kryminalnych ksiąg sądowych miasta Krakowa z lat 1589-1690, APKr., rękopisy nr 865, 866, 867

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Uruszczak

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 44. Psychologiczne mechanizmy wiary w teorie spiskowe.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Agnieszka Grzesiak-Feldman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 45. Żyworodność skorków: interakcje pomiędzy tkankami matki i zarodka podczas rozwoju Arixenia i Hemimerus

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Szczepan Maria Biliński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 46. Rzymskie prawo karne: instytucje

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maciej Michał Jońca

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 47. Ośrodek międzygwiazdowy w okolicy Słońca: wnioski z analizy obserwacji strumieni atomów neutralnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Maciej Stanisław Bzowski

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 48. Opracowanie metody oznaczania wybranych amin biogennych w piwie i winie z zastosowaniem techniki HPLC i 19F NMR.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Marlena Piasta

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 49. Naruszenie obowiązków ostrożności jako podstawa odpowiedzialności deliktowej za czyn własny

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Witold Borysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 50. Numeryczna i doświadczalna analiza niskoczęstotliwościowych zjawisk akustycznych generowanych podczas pracy turbin wiatr...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar

  Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki