Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Aspekty ilościowe równań ewolucyjnych: podejście operatorowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Yuriy Tomilov

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. Fizjologiczne i pro-zdrowotne parametry roszponki (Valerianella locusta Laterr. Em Betcke) w uprawie szklarniowej z zast...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Renata Wojciechowska

  UNIWERSYTET ROLNICZY IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

 3. Analiza konstrukcji i struktur związanych z badaniem układów C*-dynamicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Anatolij Antonevich

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Analiza spektralna i metody asymptotyczne dla skalarnych i macierzowych operatorów różnicowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Janas

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 5. Badanie promieni kosmicznych ultra-wysokich energii w Obserwatorium Pierre Auger

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Wilczyński

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 6. Słabe ontologie - teorie filozoficzne i praktyki artystyczne ponowoczesności

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Andrzej Marzec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 7. Badania zderzeń jonów i atomów z cząsteczkami występującymi w atmosferze i materii międzygwiazdowej

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Sławomir Werbowy

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 8. Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 9. Modulacja burzliwości w układach emulsji ciecz-ciecz z uwzględnieniem wpływu mieszania i transportu masy na przebieg zło...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Jasińska

  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 10. W kierunku lepszego zrozumienia widm NIR

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Czarnecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 11. Widmo terahercowych wzbudzeń mikrownęk półprzewodnikowych w kwantującym polu magnetycznym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Barbara Piętka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 12. Struktury C*-algebr zadanych przez relacje, spektralne i ergodyczne własności operatorów generujących układy dynamiczne...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Bartosz Kwaśniewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Metody chemii kwantowej w badaniach wpływu oddziaływań niewiążących na widmo NMR

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Jaszuński

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk