Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 71 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Czynniki umożliwiające detekcję na poziomie pojedynczych cząsteczek za pomocą powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii r...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Maria Pszona

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 2. Chemosensory do selektywnego oznaczania wybranych biomarkerów chorób nerek wykorzystujące polimery wdrukowane molekularn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Noworyta

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 3. Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi - zastosowanie w ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Hanuza

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 4. Teoretyczne i spektroskopowe badania fotochemii supramolekularnych fotokatalizatorów służących do wytwarzania wodoru jak...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Julien Guthmuller

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 5. Materiały grafenowe do procesów separacji

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Alicja Bachmatiuk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 6. Nanoczujniki do wykrywania jonów wykorzystujące efekt powierzchniowo wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Piotr Piotrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 7. Od molekularnej rotacji do splątania atomów: wiązka naddźwiękowa a testy nierówności Bella dla atomów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Koperski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 8. Analiza fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości nanoform węgla przeznaczonych dla zastosowań medycznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 9. Fluorescencyjna i ramanowska spektroskopia pojedynczych cząsteczek porficenów

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Waluk

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 10. Biomechaniczne uwarunkowania procesu przenoszenia obciążeń mechanicznych w ścianach tętniaków aorty brzusznej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Magdalena Kobielarz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

 11. Obrazowanie "label-free" wewnątrzkomórkowych struktur śródbłonka za pomocą konfokalnej mikroskopii ramanowskiej oraz spe...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Katarzyna Majzner

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 12. Struktura atomowa nanowęgli: modelowanie i weryfikacja doświadczalna za pomocą rozpraszania neutronów i promieniowania r...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: 0 Natalia Woźnica

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 13. Wysokociśnieniowe badania strukturalne i spektroskopowe sieci metalo-organicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Michał Andrzejewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 14. Ocena skuteczności metody mikrospektroskopii Ramana w analizie przebudowy struktury szkliwa ludzkich zębów we wczesnym s...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Tomasz Buchwald

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 15. Od symptomów do leczenia: kompleksowa charakterystyka rozwoju zmian patologicznych w doświadczalnym modelu stłuszczenia ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Kamila Kochan

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 16. Determinanty biosyntezy karotenoidów u marchwi: podejście modelowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Rafał Barański

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ogrodniczy

 17. Wieloparametrowe obrazowanie komórek przy pomocy spektroskopii oscylacyjnej, AFM i SNOM: analiza biochemicznych zmian w ...

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 18. Badania strukturalne i obrazowanie chemiczne witaminy A i E oraz ich metabolitów w zdrowych i patologicznie zmienionych ...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr Katarzyna Marzec

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 19. Mała skala, wielkie znaczenie: spektroskopia ramanowska, obrazowanie 3D, mikroskopia sił atomowych i barwienie immunohis...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marta Pacia

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 20. Schwytać choroby cywilizacyjne na gorącym uczynku - spektroskopia Ramana in vivo

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kaczor

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 21. Nowe kompozyty organiczno-nieorganiczne - otrzymywanie oraz charakterystyka

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Zuzanna Okulus

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 22. Badanie mechanizmów adsorpcji bradykininy i jej analogów immobilizowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dominika Święch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 23. Badania metodami spektroskopii IR i Ramana roli wiązania wodorowego i halogenowego w formowaniu stanu izolatora Motta w ...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Świetlik

  Instytut Fizyki Molekularnej PAN

 24. Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne wybranych multiferroików typu drugiego o strukturze spinelu i perowskitu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maciej Ptak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 25. Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

  POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 26. Synteza i charakterystyka nowego typu nanorezonatorów srebrnych do ramanowskiej analizy powierzchni

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kudelski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 27. 4xS ksantofili: Struktura, Spektroskopia, Stereochemia i Samoorganizacja w odniesieniu do biochemii badanych pigmentów

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 28. Zastosowanie spektroskopii wibracyjnej i spektroskopii femtosekundowej w diagnostyce onkologicznej ludzkiego gruczołu pi...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Halina Abramczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 29. Metody spektroskopii oscylacyjnej w badaniu zmian składu i struktury ludzkich soczewek

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 30. Ag@SiO2 - nowy materiał do konstrukcji optycznych sensorów chemicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kudelski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 31. Badanie właściwości elektro-optycznych struktur półprzewodnikowych na bazie azotku galu (GaN).

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Paulina Kamyczek

  Politechnika Wrocławska

 32. System detekcji i identyfikacji materiałów wybuchowych z zastosowaniem wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Malwina Liszewska

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki, Instytut Optoelektroniki

 33. Badania i poznanie mechanizmu zmian konduktywności elektrycznej nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami metali szl...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 34. Kompleksowe badania bogatych w wodór materiałów - droga do uzyskania metalicznego wodoru

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Taras Palasyuk

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 35. RS-SRS-MED: Mikroskopia spontanicznego i stymulowanego rozpraszania ramanowskiego do czułego i ultraszybkiego obrazowani...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 36. Badania właściwości strukturalnych ZnO domieszkowanego na typ p

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: mgr Karolina Paradowska

  Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 37. Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wychwytem molekuł przez komórki śródbłonka zatok wątroby

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Ewelina Szafraniec

  Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 38. Identyfikacja nowotworów ośrodkowego układu nerwowego za pomocą spektroskopii Ramana

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Anna Imiela

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 39. Rozwój ultraszybkiej spektroskopii stymulowanego rozpraszania Ramana wzmocnionego przez nanoanteny optyczne

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sylwester Gawinkowski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 40. Transformacje minerałów i dystrybucja REE, Th, U i Pb w procesach przeobrażeń monacytu, ksenotymu i allanitu w nano- i m...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Bartosz Budzyń

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 41. Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych molekuł wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr Paweł Krukowski

  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 42. Spektroskopia ramanowska fononów akustycznych i optycznych uwięzionych wewnątrz koloidalnych heterostruktur nanokrystali...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Zatryb

  Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 43. Badanie własności mechanicznych i spektroskopowych dwu- i trzy-wymiarowych hodowli komórkowych do oceny molekularnego me...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Katarzyna Pogoda

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramanowskiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Maciej Wróbel

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 45. Nanorezonatory elektromagnetyczne o silnych właściwościach magnetycznych: nowe materiały do prowadzenia analiz powierzch...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kudelski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 46. Synteza i badania strukturalne oligonukleotydów o sekwencjach ramion antykodonów tRNA zawierających nowe modyfikowane nu...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 47. Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metalo-organicznych krystalizujących w str...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Mączka

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Charakterystyka biochemiczna i nanomechaniczna komórek i tkanek ludzkich: prawidłowych, poddanych działaniu ROS i nowotw...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 49. Biosensory oparte o egzosomy - nowe narzędzia w badaniach przesiewowych i diagnostyce raka oraz system do celowego dosta...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Stobiecka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna

 50. Analiza bezmarkerowa krążących komórek rakowych w krwi przy użyciu powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana sprzę...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk