Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 251 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Znaczenie integryny alpha-2 beta-1 w regulacji metabolizmu kolagenu w fibroblastach przedsionków serca.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jacek Drobnik

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 2. Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek._x00...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Urszula Mackiewicz

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 3. Wgląd w biochemię, strukturę, ewolucję i biologię bakteryjnych serpin na przykładzie miropiny z ludzkiego patogenu Tanne...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mirosław Książek

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 4. Liberalizacja rynku usług w Unii Europejskiej jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsięb...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Dąbrowska

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 5. Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątrob...

  Konkurs: SYMFONIA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Karol Chłopicki

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka

 6. Optymalizacja stochastyczna w zagadnieniach automatycznej regulacji ostrości

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Przemysław Marcin Śliwiński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 7. Badania warstw receptorowych zawierających aptamery DNA i RNA pod kątem możliwości ich zastosowania do oznaczania białko...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marta Maria Jarczewska

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 8. Systemy bioanalityczne do badań klinicznie istotnych form transferyny w surowicy_x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Kamil Łukasz Strzelak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 9. MEtody i NArzędzia Inżynierii Dokumentu przyszłości (MENAID)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Bogdan Wojciech Wiszniewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 10. Pamięć autobiograficzna w służbie Ja - o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Marchlewska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 11. Bruno Schulz w języku angielskim 1958-2016. Analiza porównawcza przekładów, ich historii oraz recepcji

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Zofia Zuzanna Ziemann

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 12. Zastosowanie inżynierii mostków disulfidowych ludzkiej beta-defensyny 3 w projektowaniu związków o właściwościach przeci...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Aleksandra Walewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 13. Synteza i badanie oddziaływania magnetycznych nanocząstek pokrywanych białkiem surowicy krwi ludzkiej z wybranymi lekami...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marta Ziegler-Borowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 14. Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych: ludzie, wartości i procesy

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Bartosz Głowacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 15. Badanie sprzężenia neuronowo-naczyniowego w trakcie wykonywania zadania ruchowego i jego wyobrażenia przy pomocy technik...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Joanna Cieślak-Blinowska

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 16. Regulacja procesów metabolicznych białek aparatu kurczliwego serca uszkodzonego w wyniku szoku tlenowego._x000D_

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Grzegorz Sawicki

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 17. Nowe biodegradowalne elastomerowe podłoża dla medycyny regeneracyjnej serca

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Mirosława Helena El Fray

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 18. Metody wnioskowania statystycznego o ścieżkach prognoz i funkcjach reakcji na impulsy z modeli szeregów czasowych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Staszewska-Bystrova

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 19. Rola oksygenazy hemowej-1 w zależnej od monocytów i makrofagów progresji choroby niedokrwiennej serca

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Anna Jaźwa

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 20. Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako narzedzie pozwalajace na racjonalne projektowanie i ocenę właściwości prozdrowotnyc...

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 21. Nanoczujniki do wykrywania jonów wykorzystujące efekt powierzchniowo wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Piotr Piotrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 22. Rewizja trylobitów z rodziny Paradoxididae Hawle et Corda, 1847 z obszaru Gór Świętokrzyskich (Polska) na tle globalnej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jakub Jacek Nowicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 23. Chemosensory do selektywnego oznaczania wybranych biomarkerów chorób nerek wykorzystujące polimery wdrukowane molekularn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Robert Noworyta

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 24. Wyznaczenie surogatu frakcji aktywnej leku wywołującej efekt elektrofizjologiczny na poziomie ludzkiego serca - eksperym...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Zofia Maria Tylutki

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 25. Ocena ekspresji krążących mikroRNA w patogenezie pozawałowej niewydolności mięśnia sercowego

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Agata Justyna Maciejak

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 26. Wpływ izolacji uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków na aktywność układu krzepnięcia, aktywność...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Aleksander Bartuś

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 27. Wpływ zawartości sodu w diecie na insulinooporność i dysfunkcję mięśnia sercowego w nadwadze i otyłości

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Piotr Kosmala

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 28. Znaczenie gospodarki żelazowej dla odpowiedzi immunologicznej i remodelingu mięśnia sercowego u chorych z zapaleniem mię...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Ewa Anita Jankowska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 29. Desaturaza stearoilo-CoA i wewnątrzokmórkowe lipidowe szlaki sygnałowe jako nowe czynniki regulujące działanie hormonów ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Paweł Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 30. Poznanie sieci genów regulujących rozwój serca u danio pręgowanego przy użyciu genomiki

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Cecilia Lanny Winata

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 31. Wybrane zakażenia odzwierzęce - gorączka Q, borelioza z Lyme i bartonelozy, jako przyczyna nieodwracalnej niewydolności ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

 32. Opracowanie analitycznej metodyki łączonej (elektroforeza kapilarna-spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej i...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Matczuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 33. Powszechność występowania w środowisku szczepów Salmonella opornych na surowice posiadających usjalowane antygeny powier...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Bartłomiej Paweł Dudek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 34. Składniki lipidomu surowicy jako potencjalne wczesne markery rozwoju raka płuca

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Roś

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 35. Analiza korelacji pomiędzy występowaniem polimorfizmów DNA genów selenoprotein, stężeniem selenu w surowicy krwi i wystę...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Michał Post

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 36. mikro-RNA związane z przerostem i włóknieniem mięśnia sercowego w molekularnych mechanizmach odpowiedzi lewej komory ser...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Ewa Maria Szczerba

  Instytut Matki i Dziecka

 37. Ocena asymetrycznych cech zmienności przewodzenia sygnału elektrycznego przez przedsionki, węzeł przedsionkowo-komorowy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Bartosz Żuchowski

  Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 38. Wpływ zróżnicowania litologicznego serii ewaporatowych na rozwój struktur wewnątrz wysadów solnych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marta Agata Adamuszek

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 39. Ocena funkcji mięśni szkieletowych w trakcie ostrej niewydolności serca.

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n.o k.f. Kinga Agata Węgrzynowska-Teodorczyk

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akadamia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 40. Sekwencyjne metody Monte Carlo - modyfikacje i zastosowanie do modelowania procesów stochastycznych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Brzozowska-Rup

  POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 41. Badania krystalograficzne ssaczych surowiczych albumin w kompleksach z ligandami

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Anna Danuta Bujacz

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 42. Synteza pochodnych pirydopirymidyny ligandów o podwójnej wiązalności do 5-HT1AR oraz SERT.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Herold

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 43. Opracowanie i ocena systemowej analizy microRNA w surowicy krwi w poszukiwaniu diagnostycznych i prognostycznych biomark...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Łukasz Rutkowski

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 44. Nieparametryczna identyfikacja i prognozowanie nieliniowej dynamiki procesów finansowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Witold Orzeszko

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 45. Wiek i paleośrodowisko najmłodszych osadów serii wierchowej w Tatrach i ich relacja do oceanicznych beztlenowych zdarzeń...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Bąk

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 46. Zobaczyć znaczy uwierzyć? Sugestia i dezinformacja w przekazie video

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Konrad Piotr Maj

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 47. Dynamika układu o dwóch stopniach swobody z uderzeniami na przykładzie układu jarzmo-dzwon-serce.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Piotr Konrad Brzeski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 48. Badania ograniczeń estymacji gradientów deformacji w ścianie modelu lewej komory serca - studium możliwości identyfikacj...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 49. Zmienność właściwości termodynamicznych roztworów stałych minerałów z szeregów piromorfit-wanadynit oraz mimetyt-wanadyn...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Urszula Bernadetta Janicka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 50. Badania geofizycznych przyczyn zmian współrzędnych środka mas Ziemi oraz altimetrycznych zmian poziomu oceanów.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Wiktoria Wnęk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji